Produkter Informationslistan Offererat antal

Winbas hjälp

Översikt Produkter

Informationslistan Offererat antal visar offerter där den aktuella produkten ingår, med kund och antal, eller andra uppgifter om kund eller produkt som har valts in i skärmlistan.

Tryck på knappen Pil-ner för att visa informationslistan.

Om uppgiften och knappen för offererat antal inte syns på produktkortet, öka fönstret storlek för att visa fältet. Detsamma gäller om listan ska öppnas från t.ex. Offertregistrering eller Order / faktura.

Exempel på innehåll

Offertnummer beskriver vilken offert produkten är registrerad på.

Kundnummer visar den aktuella kunden som ordern är registrerad på.

Kund söknamn visar namnet på kunden som ordern är registrerad på.

Offertdatum avser det datum som offerten skapades.

Antal anger det offererade antalet på produktens offertrad, eventuellt med hänsyn tagen till försäljningsfaktor och strukturantal. Summan av radernas antal utgör produktens totala offererade antal som visas på produktkortet.

Enhet avser produktens försäljningsenhet som visas vid registrering.

Ápris utgör det styckpris som har använts på den aktuella offerten för produkten.

Struktur

Om produkten ingår som en underliggande strukturdetalj i en offert kommer vanliga offertrader och strukturrader att visas i separata flikar.

Fliken Offert visar då alla transaktioner där produkten ingår som huvudprodukt i en offert.

Fliken Struktur innehåller alla offertrader där produkten ingår som en strukturdetalj för utleverans. Produkten är i detta fall inte registrerad på själva offerttransaktionen, utan som detalj i en underliggande nivå.

Förutom offertens nummer, kund och antal kan kolumner från offertens huvud, transaktionen och själva strukturraden väljas in i listan. Exempelvis kan Produktnr väljas in och visar då vilken Huvudprodukt detaljen är registrerad på.

Enbart giltiga offerter

Som standard ligger alla registrerade inneliggande offerter till grund för det offererade antalet som visas på t.ex. produktkortet. Detta är möjligt att istället begränsa till offerter som har en giltighetstid t.o.m. dagens datum.

När listan med offerter har öppnats kan knappen Pil-ner i statusraden användas för att välja alternativet Enbart giltiga offerter. Alternativet kommer då att påverka både antal offerter som visas i listan, samt även det offererade antalet som visas på produkten.

Snabbmeny och direktutskrifter

Informationslistan har en snabbmeny som visas vid högerklick på en rad som innebär att listan kan skrivas ut eller visas på bildskärm och Excel, samt att en offert kan skrivas ut, eller förhandsgranskas på bildskärm.

En offert kan även öppnas för vidare bearbetning i Offertregistrering direkt från skärmlistan.

Lägg ut på skrivbord

Genom att välja knappen Lägg ut på skrivbord när listan visas kommer fönstret att frigöras och ligga kvar på skrivbordet efter att det t.ex. har öppnats från produktkortet. Innehållet kommer då att förändras och visa information för aktuella produkter när de har valts vid registrering. För ytterligare information se avsnittet: