Produkter Informationslistor på skrivbord

Winbas hjälp

Översikt Produkter

Informationslistor med lagersaldo på lagerplatser, orderantal, disponibelt antal och beställt antal kan öppnas från t.ex. produktkortet eller vid orderregistrering, och visar t.ex. inneliggande order där den aktuella produkten ingår.

Dessa informationslistor kan även läggas ut som enskilda fönster som ligger kvar på skrivbordet efter att de t.ex. har öppnats med knappen från produktkortet.

Genom att välja knappen Lägg ut på skrivbord när listan visas kommer fönstret att frigöras och ligga framme i en valfri placering. Vid placering av de olika fönstren på skrivbordet kan även senast använda position och storlek användas för att komma ihåg placeringen till nästa gång de olika fönstren öppnas.

Detta innebär att de olika fönstren med de aktuella informationslistorna ligger uppe hela tiden och inte behöver öppnas varje gång ett värde ska kontrolleras. Listorna kommer då att visa information med avseende på den produkt som för tillfället har valts t.ex. vid försäljning. Genom att ha en eller flera informationslistor öppna samtidigt som någon av följande rutiner, aktiveras interaktionen mot respektive lista och informationen för den aktuella produkten visas:

Produkter

Offertregistrering

Beställning

Order / faktura

Inleverans

Serviceorder

Kassa

För ytterligare information om möjligheterna med varje lista, se följande berörda avsnitt:

Genom att använda funktionen Öppna alla senaste använda fönster vid programstart kan informationslistorna även öppnas automatiskt när Winbas stängs av och startas nästa gång. Se följande avsnitt för ytterligare information:


Se även: