Produkter Informationslistan Beställt antal

Winbas hjälp

Översikt Produkter

Informationslistan Beställt antal visar beställningar där den aktuella produkten ingår, med leverantörens söknamn och beställt antal, eller andra uppgifter om leverantör eller produkt som har valts in i skärmlistan.

Tryck på knappen Pil-ner för att visa informationslistan.

Exempel på innehåll

Informationslistan innehåller information om leverantör och produkt för varje transaktion där produkten ingår. Genom att anpassa skärmlistan kan en mängd kolumner väljas in från beställningshuvud och transaktion, t.ex. vilket radnummer en transaktion har.

Beställning beskriver vilket beställningsnummer produkten är registrerad på.

Leverantör söknamn visar den leverantör som beställningen är registrerad på.

Beställt antal anger det beställda antalet på den aktuella beställningsraden.

Leveranstid visar den aktuella produktens leveranstid registrerad på transaktionen.

Notera att t.ex. Leveranstid kan väljas in som kolumn både för beställningens huvud och från beställningsraden beroende på hur den används.

Snabbmeny och direktutskrifter

Informationslistan har en snabbmeny som visas vid högerklick på en rad som innebär att listan kan skrivas ut eller visas på bildskärm och Excel, samt att en beställning kan skrivas ut, eller förhandsgranskas på bildskärm.

En beställning kan även öppnas för vidare bearbetning i Beställning direkt från skärmlistan. Beställningen med den aktuella produkten kan även öppnas direkt för Inleverans.

Lägg ut på skrivbord

Genom att välja knappen Lägg ut på skrivbord när listan visas kommer fönstret att frigöras och ligga kvar på skrivbordet efter att det t.ex. har öppnats från produktkortet. Innehållet kommer då att förändras och visa information för aktuella produkter när de har valts vid registrering. För ytterligare information se avsnittet: