Att börja använda Produkter och inställningar

Winbas hjälp

Översikt Produkter

När man börjar använda Winbas och ska registrera produkterna bör man först gå till Inställningar Administration under Arkiv och på Inställningar Produkter ange förslag vid ny produkt, lagerplatser m.m.

För att använda de förslag som är upplagda i Inställningar Produkter gör förslagsvis följande:

  1. Ange benämning, leverantör och övriga uppgifter som är speciella för produkten.

  2. Välj F7 - Spara

  3. Sök fram produkten på benämning eller välj sista registrerade post.

Nu har systemet sparat uppgifterna och kompletterat med förslagen från Inställningar Produkter.