Bokföring - Direktbokföring

Winbas hjälp

Direktbokföring innebär att saldon på även ej uppdaterade verifikationer visas i kolumner som Per.belopp och Ack.belopp i rapporter baserade på periodsaldon i Utskrifter Bokföring.

Inställningen Direktbokföring medför även att ej bokförd reskontra kan visas rapporterna i utskrifter bokföring, även om fakturajournaler ej är utskrivna. Detta förutsatt att inställningen Visa ej bokförd reskontra i kontosaldo används.

Inställningar

Direktbokföring

Visar uppdaterade periodsaldon oavsett om verifikationer har uppdaterats.

Visa ej bokförd reskontra i kontosaldo

Inkluderar även ej utskrivna fakturajournaler för fakturor och betalning från kundreskontra och levreskontra.

Kombinationen av de båda inställningarna innebär att både ej uppdaterade verifikationer och ej bokförd reskontra kommer att påverka saldon i rapporterna. Om båda inställningarna används kommer t.ex. även huvudböcker att visa transaktioner i ej ännu utskrivna bokföringsjournaler.

För ytterligare information om de båda inställningarna Direktbokföring och Visa ej bokförd reskontra i kontosaldo, se avsnittet:

Rapporter

Följande utskrifter påverkas av Direktbokföring / Visa ej bokförd reskontra i kontosaldo:

Företagets rapporter

Utskrifter per resultatenhet

Specifikationer

Budgetutskrift

Budgetutskrift

Huvudbok

Huvudbok

Resultatrapport

Momsrapport

Balansrapport

Resultatrapport

Utskrifter per projekt

Bokslutstablå

Kontoutdrag

Räkenskapsutdrag

Resultatrapport

Egna rapporter

SIE-rapporter

Effekter av inställningarna

Följande gäller för kombinationerna av de båda inställningarna:

Inte Direktbokföring

Uppdatering av verifikationer måste utföras för att periodsaldon i t.ex. Per.belopp och Ack.belopp ska spegla verifikationerna.

Direktbokföring och

Inte Visa ej bokförd reskontra i kontosaldo

Visar alltid uppdaterade periodsaldon direkt oavsett om verifikationer tidigare har uppdaterats.

Bokföringsjournaler måste skrivas ut (och integreras) för att transaktioner i reskontra ska visas i bokföringsrapporter.

Direktbokföring och

Visa ej bokförd reskontra i kontosaldo

Visar alltid uppdaterade periodsaldon direkt oavsett om verifikationer tidigare har uppdaterats och inkluderar även ej utskrivna fakturajournaler för fakturor och betalning från kundreskontra och lev.reskontra.

Noteringar

Huvudböcker visar alltid alla registrerade verifikationer oavsett om dessa är uppdaterade eller ej. Kombinationen av de båda inställningarna aktiverade innebär dock att även transaktioner i ej ännu utskrivna bokföringsjournaler visas i huvudbok, huvudbok för resultatenhet samt huvudbok för projekt.

SIE-rapporter som innehåller verifikationer (SIE 4E och SIE 4I) kommer att inkludera ej uppdaterade verifikationer om direktbokföring används. Om även inställningen Visa ej bokförd reskontra i kontosaldo används kommer även ej utskrivna transaktioner från reskontra att inkluderas i filen.