Fönster

Winbas hjälp

Översikt Menyrad och Knapprad

Alternativet Fönster på menyraden innehåller funktioner för fönsterhantering och visar alla rutiner som är för tillfället är öppna. Den rutin som har en markering framför sig är den som är det aktiva fönstret, d.v.s. normalt det fönster som ligger överst i Winbas.

Ordna alla visar alla öppna fönster på bildskärmen överlappade, ordnade uppifrån vänster hörn på arbetsytan.

Sida vid sida lägger de fönster som är öppna enligt principen sida vid sida, beroende på vilken storlek på bildskärmen (skrivbordsstorlek) som körs. Vid lägre skrivbordsstorlekar (800x600) visas fönster med en fast minimumstorlek överlappade.


Sätt standardstorlek på fönster kommer att sätta fönstrets standardstorlek efter att storleken på fönstret har förändrats genom att dra i fönstrets kanter. Funktionen kan användas t.ex. när senast använda storlek på fönster är inställt och man önskar återgå till det tidigare standardutseendet av det aktiva fönstret.

För att istället återställa alla tidigare sparade använda positioner och storlekar på fönster till de ursprungliga inställningarna, se avsnittet Återställ till standard i inställningar för användare.

Sätt maximal storlek på fönster gör så att hela den tillgängliga arbetsytan i huvudfönstret tas i anspråk av det aktiva fönstret. Hur stort fönstret bli beror då på hur stor arbetsytan i huvudfönstret är.

Maximal storlek kommer inte att sätta fönstret till Maximerat (via knappen Maximera ), som till skillnad från Maximal storlek gör så att alla andra fönster också visas maximerat. Fönstret visas alltså i normalläge men med största möjliga yta. Utskrift till bildskärm och Design av blanketter är exempel på fönster som automatiskt alltid öppnas med maximal storlek.

Fönsterhantering

Genom att välja menyalternativet Fönster på menyraden kan man enkelt växla mellan de olika öppna rutinerna.
Välj alternativet med musen eller tryck siffran från tangentbordet. Siffran motsvarar ordningen i vilken de olika rutinerna öppnades, och det fönster som för tillfället är aktivt, eller längst fram i fönsterordningen visas med en markering till vänster.

Eftersom Winbas hanterar flera fönster samtidigt, kommer vissa fönster som används ligga bakom det aktiva fönstret.

Tips. Tangenterna Ctrl+Tab växlar fönster i Winbas enligt den ordning som de öppnades i, alltså samma ordning som i Fönster.

Minimerade fönster

När ett fönster är minimerat ligger det längst ner på skrivbordet i programmets arbetsyta. Fönstret kan då återställas via menyn Fönster. Fönster kan också återställas genom att t.ex. dubbelklicka eller välja knappen Återställ i fönstret. Ett öppet minimerat kommer också att återställas till normal storlek även när det väljs från ett annat håll, t.ex. från knappraden eller från genväg från skrivbordet.

Om t.ex. fönstret Kunder ligger öppet men är minimerat, kommer Kunder att återställas när knappen kunder väljs från knappraden. Detta alltså på samma sätt som när ett öppet fönster väljs från menyn Fönster.


Relaterade avsnitt: