Dialogen Stäng alla fönster

Winbas hjälp

Aktivt företag

I Winbas är enbart ett företag aktivt vid ett och samma tillfälle, man använder alltså ett företag åt gången och innan ett annat företag öppnas, måste registrering i det föregående avslutas.

Detta innebär att vid exempelvis valet av Ändra företag, ska registrering vara avslutad i det aktiva företaget, innan ett annat företag kan väljas.

Statistik och bokföring

Vid vissa körningar inom ett företag, som t.ex. Kontroll av verifikationer i bokföringen eller ändring av räkenskapsår krävs också att registrering avslutas innan den avsedda rutinen kan köras. Detta beroende på att registrering enbart kan ske inom ett räkenskapsår åt gången.

Dialogen

Om ett eller flera registreringsfönster är igång utöver huvudmenyerna Administration och Bokföring när rutinen väljs, visas dialogen "Detta val kräver att alla öppna fönster stängs...".

Ja - Alla öppna fönster stängs och valda funktionen utförs. Tillse att registrering är avslutad i de fönster som är igång.

Nej - Valet av den aktuella funktionen avbryts och de fönster som är igång vid tillfället ligger kvar för vidare registrering.


För att kontrollera vilka fönster som är igång vid ett givet tillfälle, använd menyalternativet Fönster.