Kontroll av Verifikationer

Winbas hjälp

Hittas under

Arkiv - Kontroll av Verifikationer

Rättigheter

Administratör, WB-rättigheter eller Bokföring

Funktionen skriver om periodsaldon i innevarande räkenskapsår.

Kontroll av Verifikationer går igenom alla verifikationer i aktuellt räkenskapsår och räknar om periodsaldon för respektive konto. Kontroll av Verifikationer kan behöva utföras om saldo i huvudboken inte stämmer överens med saldo i balansrapporter och resultatrapporter.

Uppdatera t.o.m. bokföringsperiod

Den sista använda bokföringsperioden föreslås som slutperiod för uppdateringen i samband med kontrollen. Genom att ange en period tidigare än den föreslagna, kan uppdatering av ej tidigare uppdaterade verifikationer utföras samtidigt som t.ex. innevarande period inte påverkas. Välj en av räkenskapsårets aktuella perioder i listan med Pil-ner eller skriv in en valfri bokföringsperiod inom året.

Tänk dock på att i huvudboken finns alla verifikationer med, oavsett om de är uppdaterade eller inte medan balansrapporter och resultatrapporter samt momsrapport och automatkonteringar eventuellt endast tar med verifikationer som är uppdaterade, detta beroende på inställningen direktbokföring.

Konto 9999 - Observationskonto

Om det finns verifikationer där debet och kredit inte är lika kommer Winbas att kontera differensen på konto 9999. Konto 9999 ska alltid finnas med i kontoplanen.


Innan kontrollen utförs ska alla öppna registreringfönster stängas.