Licens - Att erhålla licens

Winbas hjälp

Licensinformation

Skriv ut Registreringskort vid avtal

Hittas under

Frågetecken (?) - Om Winbas - Registreringskort

Om ett support och uppdateringsavtal önskas innebär detta att Winbas AB upprätthåller telefonsupport under kontorstid. Välj knappen <Registreringskort> för att skriva ut registreringskort. Läs noga igenom avtalet, fyll i uppgifter om licenstagare, skriv under och skicka till Winbas AB.

Om en licens redan har skickats behövs inte detta steg, ange enbart redan erhållna licensuppgifter i steg 2.

Vid erhållande av Licenskod

Hittas under

Frågetecken (?) - Om Winbas - Licenskod

Rättigheter

Administratör eller WB-rättigheter

När ett system har laddats ner ska licensuppgifter registreras. Klicka på knappen <Licenskod> och ange licenstagare, antal användare, antal företag, eventuella tilläggsprogram samt licenskoden ni erhållit. När licenskoden är registrerad kan företagsnamnet ändras från Winbas Exempel till ert eget företagsnamn i Inställningar Allmänt.

Kopiera licensuppgifter

Vid erhållande av ny licenskod antingen vid förändrade inställningar av befintliga licensuppgifter, eller när man aktiverar Winbas från demoläge med helt nya uppgifter, finns möjlighet att kopiera in hela licensen från ett e-mail till dialogen. Man kan alltså dels ange uppgifterna manuellt enligt nedan, eller kopiera allt från mailet.

  1. Markera hela mailet, t.ex. genom att högerklicka och välja markera allt (beroende på version och e-mailklient)
  2. Välj kopiera (eller tryck Ctrl+C)
  3. Gå in dialogen Licenskod och välj Klistra in från e-mail

Dialogen Licenskod

Licenstagare. Det är viktigt att Licenstagare återges exakt lika med vad som har returnerats av Winbas AB. Små och stora bokstäver likväl som mellanslag måste registreras helt korrekt.

Licenstagare behöver inte alltid vara exakt samma som företagsnamnet utan fungerar enbart som en nyckel till licenskoden. Vissa specialtecken samt Å, Ä och Ö kan vara utbytta mot internationella tecken. Är detta fallet ska licenstagare anges på detta sätt då licenskoden i vissa fall inte kan hantera svenska specialtecken.

Kundnummer. Ange eventuellt kundnummer erhållet från Winbas AB. Om kundnummer har erhållits i licensuppgifterna måste alltid kundnummer anges för att licenskoden ska fungera. Kundnummer avser kundens nummer i kundregistret hos Winbas och kan användas som identifiering vid olika typer av tjänster.

Antal användare och företag. Ange det antal användare och antal företag som licensuppgifterna innehåller. Antal användare innebär det samtidiga antal inloggade användare som vid ett godtyckligt tillfälle använder Winbas. Antal företag avser det maximala antalet registrerade företag i installationen.

Ange Antal företag enligt licensuppgiften, oavsett hur många företag man sedan avser att använda i praktiken.

Licensierade program. Vid standard licenskod ges rättigheter att använda Winbas Administration och Bokföring. Alternativet Winbas Administration och Bokföring är då alltid aktiverat. Ska några av de andra tilläggsprogrammen användas, väljs även alternativen för dessa. I denna händelse måste en s.k. utökad licenskod användas.

Licenskod. Ange själva licenskoden exakt som den återges i försändelsen från Winbas AB. Den utökade licenskoden innehåller informationen om vilka tilläggsprogram som kan användas.

Exempel på standard licenskod för Winbas Administration och Bokföring enligt formatet 999999X-999

Exempel på licenskod med program (programkod) enligt formatet 999999X-999-999X


Om ogiltig licenskod registreras och används ges information om detta från Winbas.