Huvudrutiner

Winbas hjälp

Översikt Menyrad och Knapprad

Under alternativet Huvudrutiner på menyraden återfinns vissa huvudrutiner i Winbas. Huvudrutinerna återfinns även som knappar på knappraden i standardutförande. Rutinerna Kunder, Produkter, Leverantörer, Projekt och Serviceorder kan också ligga som rutiner på menyn Administration. Kontoplan, Inventarier och Fördelning finns som rutiner på menyn Bokföring.

De kortkommandon som finns efter varje rutin, t ex <Shift>+<F1> kan man använda för att öppna de olika rutinerna oavsett var i Winbas man befinner sig.


Exempel

Vid registrering av leverantörsfaktura i Fakturaregistrering ska leverantörsskuld och kostnader konteras så att man vid utskrift av Fakturajournal får ett bokföringsunderlag som sedan används vid verifikationsregistrering.
När kostnaden ska konteras på lämpligt kontonummer finns detta konto inte i kontoplanen utan måste läggas upp. Då används förslagsvis kortkommandot <Shift>+<F8> eller knappen på knappraden för att öppna kontoplanen. Det nya kontonumret registreras och Kontoplan stängs. Nu kan konteringen av leverantörsfakturan avslutas.