SQL Server - Beskrivning vid konvertering

Winbas hjälp

Winbas med SQL Server
Prestanda i SQL Server

Övergripande beskrivning för konvertering av Winbas Access databas till Microsoft SQL Server.

Vid konvertering av en Winbas Access databas till Microsoft SQL Server bör tänka på följande:

Installera SQL Server

Om inte SQL Server redan finns installerat, kan man börja med att ladda ner SQL Server Express som är gratis på Microsofts sida.

Tänk på att en SQL Server Express kan bli max 10 GB i storlek och att en databas i SQL Server är ungefär dubbelt så stor som motsvarande i Access. Detta innebär att SQL Server Express är lämplig vid mindre datamängder och att vid större installationer får istället den vanliga fullständiga versionen av SQL Server användas. SQL Server Express har inte heller samma stöd för backuprutiner, t.ex. för backup av loggfiler. Till skillnad från en Access databas så är en SQL databas aldrig helt avstängd vilket gör att man då antingen behöver kopiera ut loggfilen från verktyget SQL Server Management Studio via funktionen Backup och därefter göra en backup på kopian, alternativt använda ett backupprogram som kan ta backup på öppna filer.

Licenskod för SQL Server

Kontrollera att er licenskod från Winbas AB inkluderar SQL Server. Denna är kostnadsfri men levereras ej som standard i t.ex. Winbas gratisversion för en användare. Kontakta i så fall Winbas Support för att erhålla en licenskod för SQL Server.

Om Winbas Business Online används d.v.s. Winbas integrerade e-handel skall denna licensnyckel även läggas in även i detta system. Gör detta i god tid före konverteringsarbetet tar sin början.

Kontrollera Access-databasen

Börja med att kontrollera den befintliga Access-databasen via funktionen Diagnostisera databas i Databasverktyg. Om Access-dabasen innehåller några strukturella fel, finns risk för att dessa kan spridda sig till SQL Server-databasen i samband med konvertering. Om diagnosen påvisar strukturella fel kan databasen först behöva återskapas.

Lägg upp databas för test

Lägg upp en tom databas i SQL Server Management Studio som sedan används när man genom skapa Nytt företag i Winbas konverterar en accessdatabas till motsvarande SQL Server. Denna konvertering kan bara ske om ingen arbetar i detta bolag i Winbas.

Tänk även på att konverteringen tar lång tid c:a 12 timmar för en Access-databas på 500 Mb. Denna konvertering körs med fördel direkt på serverdatorn. Tänk på att tiderna i hög grad kan variera beroende på datakapacitet och databasens storlek. Konverteringen körs lämpligen en kväll som en nattkörning eller alternativt över en helg.

Var noga med att lägga upp rättigheter i SQL Server för de medarbetare som skall ha tillgång till databasen genom Winbas.

Access-databasen förblir efter konvertering oförändrad. Ni har nu en access-databas samt en exakt kopia i SQL Server. Ni bör nu använda det nya företaget i SQL Server i rent testsyfte för att pröva prestanda, hastigheter, rättigheter m.m. En SQL databas är mycket mer än bara datalagring. Den kräver därför mycket mer tekniska resurser än en Access databas. Vid befintliga tilläggsanpassningar mot Access databasen, glöm då inte att testa även dessa mot SQL databasen. Detta gäller då även eventuella kopplade rapporter i Access och Excel. Tanken med detta är förbereda en övergång från Access till SQL Server på alla sätt.

Gå över till skarp drift

Då testerna utfallit till belåtenhet kan man ta bort den tidigare SQL databasen för test och lägga upp en ny tom databas. Därefter görs konverteringen om på precis samma sätt som första gången. När den är klar skall man helst inte flytta bort Access-databasen utan ge företaget ett nytt namn såsom "Gammalt företag" och lägga en logotype eller en varningstext som företagsnamn eller logotype för att förhindra medarbetare från att registrera och arbeta i "fel företag". Tar man bort den tidigare Access-databasen från servermappen kan det bli problem med inloggningen då Winbas kommer ihåg vilket företag medarbetaren sist arbetade med.

Om ett problem med inloggning till en ej befintlig databas skulle uppstå på en klientdator, använd kommandoraden bakom egenskaperna för winbas-ikonen för att ange den databas som ska öppnas.


Se även:

Prestandahöjande åtgärder: