Prestanda i SQL Server

Winbas hjälp

Winbas med SQL Server

Följande avsnitt innehåller ett antal punkter som kan förbättra prestandan på serversidan i en SQL Server-miljö.

Senaste versionen. Använd senaste version av SQL Server, i skrivande stund SQL Server 2017 (med versionsnummer 14).

Egen server. SQL Server ska helst kunna arbeta på en egen server, om inte fysiskt så på en virtuell server. Mailservrar och annat som används kan då ligga på andra virtuella servrar.

Processorer. Om servern som SQL Server körs på är virtualiserad, kontrollera att minst 4 virtuella processorer är tilldelade den virtuella maskinen. SQL Server är mycket bra på att utnyttja många processorer, detta gör stor skillnad. Expressversionen har en begränsning i 4 logiska processorer men den skarpa versionen av SQL Server kan utnyttja ännu fler. Har man köpt den ska man definitivt se till att ha så många logiska processorer som möjligt.

Storlek vid ny databas. Sätt från början databasens storlek till ett värde som gör att den inte kommer att behöva utökas automatiskt. Ett startvärde på 4 GB kan vara lämpligt. Det går också att ändra filstorleken i efterhand genom att högerklicka på databasen i managern och välja Properties - Files.

Minimum server memory. Sätt Minimum server memory till ett inte alltför lågt värde. Värdet kan från början vara noll, ange t.ex. 4 096 mb. Högerklicka på servernamnet och välj Properties - Memory.

Boost SQL Server priority. Bocka i alternativet "Boost SQL Server priority" i fliken Processors.

Hög prioritet. Via Aktivitetshanteraren, sätt SQL Server-instansens prioritet till "Hög".

Förutom detta så gäller följande generella riktlinjer: