Ladda ner Winbas CD via Internet

Winbas hjälp

Winbas Installation och uppgradering

Ladda ner Winbas CD via Internet 

Om möjlighet finns, kan man även ladda ner Winbas Installation över Internet, detta medger att en ny version med efterfrågade funktioner finns tillgänglig innan den ordinarie versionen skickas ut enligt supportavtal.

Nedladdning kräver att man har tilldelats ett licensnummer. Filens storlek är på c:a 39 megabyte vilket tar ungefär 5 till 10 minuter med fast uppkoppling beroende på överföringshastighet.

Anvisningar

  1. Gå in på www.winbas.com eller följ denna länk.

  2. Ange licensnummer och välj sedan Logga in. Information om licenskod finns vid uppgradering av befintlig version åtkomlig under Om Winbas - Licenskod.

  3. Välj därefter vilken version som avses. Versionen ska således vara nyare än den som redan finns installerad vid uppgradering. Information om eventuell befintlig version finns under frågetecken (?) - Om Winbas.

  4. Lagra filen i en temporär mapp som exempelvis kallas C:\WinBasInstall. Lagra aldrig den nerladdade filen i någon befintlig Winbas-katalog vare sig på klienten eller i serverkatalogen.

  5. Filen är s.k. självextraherande, vilket betyder att den packar upp sig själv genom att man dubbelklickar på den.

  6. Innehållet i den katalog där uppackningen sker, är nu detsamma som om det kom på en vanlig CD. Installationen startas sedan enligt vanlig serverinstallation genom att filen Setup.exe startas. När serverinstallation har genomförts på den aktuella datorn måste Klientinstallation utföras på varje annan dator i nätverket där Winbas används.