Winbas och SET-parametrar i Novell Netware 3.x och 4.x

Winbas hjälp

Installation och tekniska specifikationer

Winbas databas använder fil- och postlåsning. SET parametrarna (under 6. locks) måste ställas upp eftersom defaultvärdena är alldeles för lågt ställda.

Här nedan följer rekommenderade värdena vid uppstart av Winbas. Dessa värden är baserade på vår erfarenhet och den dokumentation som finns från Novell NetWare.

Default-värden för NW4.11

Maximum Record Locks Per Connection

(default: 500, range 10 - 100 000)

Maximum File Locks Per Connection

(default :250, range 10 - 1000)

Maximum Record Locks

(default :20 000, range 100 - 400 000)

Maximum File Locks

(default: 10 000, range 100 - 100 000)

Rekommenderade värden vid uppstart av Winbas

Maximum Record Locks Per Connection

10 000

Maximum File Locks Per Connection

1 000

Maximum Record Locks

200 000

Maximum File Locks

100 000

Dessa värden kan behöva ställas upp ytterligare efter en tids drift. Detta gäller speciellt Maximum Record Locks Per Connection. Detta är dock individuellt från fall till fall.