Säljstöd Aktiviteter - Dialogen Spara ändringar

Winbas hjälp

Aktiviteter

Ändringar har utförts i den aktuella aktiviteten. Välj om dessa ändringar ska sparas eller inte.

Aktivitet från selektering eller kundstatistik

Om urval har skapats från selektering eller försäljningsstatistik och den aktivitet som tidigare var aktiv förändrades innan funktionen valdes, visas denna dialog. Väljs avbryt vid detta tillfälle, kommer den nya aktiviteten som skulle ha skapats av urvalet att avbrytas och programmet återgår till den föregående aktiviteten.