Balans / Resultatrapport

Winbas hjälp

I Winbas bokföring finns det möjlighet att skriva ut två slag av bokföringsrapporter. Ordinarie balansrapport och resultatrapport, samt egna rapporter som är bokföringsrapporter uppbyggda från grunden efter eget behov. Dessa rapporter skrivs sedan ut i Utskrifter Bokföring.

Följande rapporter använder avsnitten i Balans / resultatrapport:

  • Budgetutskrift
  • Budgetutskrift per resultatenhet
  • Balansrapport
  • Resultatrapport
  • Resultatrapport per resultatenhet
  • Resultatrapport per projekt
  • Bokslutstablå

Rapportavsnitt

De olika avsnitten i balans- och resultatrapporterna går att påverka enligt egna önskemål, för övrigt är rapporterna uppställda enligt BAS-kontoplanens normer. Ange rad, rubrik, summatext samt fr. o m och t o m vilka konton som ska ingå i rapporten. Nedan ges exempel på hur olika rapportavsnitt kan ingå i varandra.

Exempel

I balansräkningen finns två avsnitt, konto 1000-1999 som omfattar tillgångar och konto 2000-2999 skulder och eget kapital. Minst en slutsummering, nivå 3 behövs i varje avsnitt. Tillgångar är uppdelade på två grupper, omsättnings- och anläggningstillgångar. För att skriva ut delsummor på dessa grupper behöver man lägga in nivå 2, delsummering. Finns det sedan flera konton under omsättningstillgångar där delsummering önskas används nivå 1. Detta innebär att nivå 1 är delsummor under nivå 2 som är delsummor under nivå 3.

Både balansrapport och resultatrapport bör innehålla minst fyra avsnitt med nivå 3, dessa är tillgångar med konto 1000-1999, skulder och eget kapital konto 2000-2999, intäkter konto 3000-3999 samt kostnader och övriga intäkter konto 4000-9999.


För ytterligare information om nivåer och avsnitt i de olika rapporterna, se: