Bokföring Balans / Resultatrapport - Nivåer och avsnitt

Winbas hjälp

Balans/Resultatrapport

De tre summeringsnivåerna registrerade i Balans/Resultatrapport ska återspegla de rubriker och summeringar för varje avsnitt i kontoplanen som skrivs ut vid ett antal rapporter.

Förändringar i kontoplanen

Vid förändringar i kontoplanen ska även de ingående avsnitten i Balans/Resultatrapport förändras, så att avsnitten återspeglar de konton som används i kontoplanen. Detta gäller i synnerhet de övergripande avsnitten med nivå 3, men även nivåerna 1 och 2.

Avsnittet innehåller inga konton

Om man exempelvis tar bort alla konton i ett avsnitt som inte behövs i verksamheten från den ursprungliga kontoplanen, ska även dessa avsnitt tas bort ur Balans/Resultatrapport. En resultatrapport baserad på avsnitt med konton som inte finns i kontoplanen kan exempelvis inte skrivas ut, avsnittet måste då förändras eller helt tas bort från Balans/Resultatrapport.

Om ett avsnitt med nivå 3 saknar konton visas dialogen Avsnittet innehåller inga konton. Genom att svara Ja i dialogen kan den berörda raden direkt förändras och rapporten skrivas ut igen. Detta gäller förutsatt att rättigheter avseende bokföring är satta.