Inställningar för användare - Visa söklistor direkt

Winbas hjälp

Inställningar för användare

Funktionen gäller när något av begreppen Kunder, Leverantörer och Produkter ska väljas vid registrering i t.ex. offert, order, kassa, beställning eller reskontror.

Beskrivning av inställningen och funktionen Visa söklistor direkt.

Normalt öppnas söklistor med knappen pil-ner eller tangenterna alt+pil-ner, men gen om att använda inställningen Visa söklistor direkt, kan söklistor även visas när andra tangentryckningar görs, t.ex. när man börjar skriva söknamnet på en kund.

I figuren har tre bokstäver skrivits in och första förekomsten markeras automatiskt i söklistan.

Textfältet kompletteras automatiskt med resterande tecken i den för tillfället i listan aktiva kunden.

Textfältet kan vara ett nummer, söknamn eller benämning vid angivelse av t.ex. en kund, produkt eller leverantör. När text skrivs in kommer söklistan automatiskt att stega till den första förekomsten som matchar texten.

Textfältet har alltid knappen pil-ner till höger om sig, som även den kan användas för att öppna söklistan på vanligt sätt.

Enter kommer att välja den aktuella raden listan som även är automatiskt kompletterad i textfältet. Om textfältet innehåller text som inte matchar eller kan kompletteras kommer Enter att stänga söklistan utan att välja någon post.

Escape, F8 (avbryt) eller F12 (stäng) kommer alltid att stänga söklistan utan att välja någon post i listan.

Pil-ner kan användas för att öppna söklistan sorterad på nummer eller söknamn beroende på vilket textfält som är aktivt. Piltangenterna kommer även att navigera nedåt eller uppåt i listan när söklistan visas och föreslå den aktuella raden i textfältet.

Page Down / Page Up navigerar sidvis nedåt eller uppåt i listan och föreslår den markerade raden i textfältet.