Inställningar för användare - Utseende Windows

Winbas hjälp

Inställningar för användare

Inställningen används om operativsystemen Windows XP, Vista, Windows 7 eller 8 är installerat och ger möjlighet att välja vilket utseende Winbas ska ha på knappar, inmatningsfält och kryssrutor. Dessa inställningar beror i sin tur på inställningar gjorda i Windows Kontrollpanel.

Exempel

 

Exempel på när klassiskt utseende används.

Exempel på utseende i Windows XP om inställningen används.

Exempel på utseende i Windows Vista och Windows 7 om inställningen används.

Ändring av utseende i Windows

  1. Alternativet är enbart tillgängligt om operativsystemen Windows XP, Vista, Windows 7 eller 8 används.

  2. Winbas ska alltid stängas av och startas om i de fall ändringar görs beträffande färger och utseende i operativsystemet.

  3. För att inställningen ska träda i kraft, måste Winbas startas om efter att denna inställning har förändrats.

Förutom Winbas Affärssystem kommer även utseendet i övriga standardmoduler som distribueras i Winbas-gruppen att förändras, exempelvis Winbas Säljstöd och Databasverktyg.

Dialogen Inställningar för användare

I dialogen visas information om nuvarande status och åtgärd, följande information kan visas i dialogen beroende på omständigheterna:

Information

Beskrivning

Enbart Windowsversioner fr.o.m. Windows XP stöder funktionen för att visa detta utseende. I tidigare versioner använder Winbas det klassiska utseendet med t.ex. de färger som har angivits i fliken Utseende i Egenskaper för bildskärm.

Windows XP används men är inställt för klassiskt utseende i fliken Utseende i egenskaper för bildskärm. Detta innebär att alla program, inklusive Winbas visas med klassikt utseende.

Om man i detta fall önskar att använda XP utseende, avsluta Winbas och gå in i kontrollpanelen, alternativt högerklicka på Windows skrivbord och ändra utseendet i XP. Starta därefter om Winbas och gör inställningen.

Inställningen är f.n. enligt Windows XP eller Vista och genom att ändra inställningen kommer Winbas att använda det tidigare klassiska utseendet. Notera att visa skärmobjekt som hanteras av operativsystemet, t.ex. fönstrets namnlist ändå kommer att visas enligt XP. Om tidigare utseende önskas överlag använd istället inställningen i Windows kontrollpanel. Denna inställning kommer då att påverka alla program.

Klassiskt utseende används och genom att välja alternativet Använd Windows XP tema kommer utseendet förändas enligt inställningar i kontrollpanelen. Notera att Winbas måste startas om för att alternativet ska träda i kraft.

Meddelande efter förändring av inställning

När inställningen har förändrats bekräftas ändringen och Winbas startas om för att inställningen ska aktiveras.

Windows XP-utseende är aktiverat för Winbas Affärssystem och övriga program i Winbas-gruppen.

Starta om Winbas för att inställningen ska aktiveras

Om inställningen av någon anledning inte kunde ändras, ges ett meddelande om förehållandet. Notera att när inställningen förändras, hämtas data från serverenhetens klientmapp och bearbetas lokalt på klienten, varför skrivrättigheter krävs i den lokala klientkatalogen för att ändra denna inställning.