Kalkylatorn

Winbas hjälp

Kalkylatorn är en funktion som är tillgänglig i alla inmatningsfält i Winbas som är avsedda för decimaltal. Exempel på sådana fält är antal och belopp.

Genom att trycka mellanslag eller annan bokstav öppnas kalkylatorn. Beräkningen skrivs direkt på raden och resultatet utvärderas direkt, d.v.s. resultatet förändras under tiden som formeln förändras.

Genom att välja OK (bocken) eller att trycka Enter på tangentbordet accepteras det nya värdet som kopieras till fältet varifrån kalkylatorn valdes.

Väljs Avbryt med krysset eller att Escape trycks på tangentbordet innebär detta att operationen avbryts och värdet kopieras inte till fältet.


Räknesätt och funktioner

Det finns möjlighet att använda ett antal funktioner, t.ex. kvadratrot vid en beräkning i formelfältet.

Genom att klicka på ikonen, symbolen Pil-höger eller genom att trycka tangentkombinationen <Alt+Pil-höger> visas ett antal matematiska funktioner.

Väljs någon av dessa funktioner kopieras skalet till funktionen in i själva formelfältet.

Figuren

I figuren nedan från Order / faktura - F6 - Transaktioner, har mellanslag tryckts i fältet Levererat antal. Därefter har symbolen Pil-höger valts för snabbmeny med en uppsättning av räknesätt och funktioner.

Flera operationer med parenteser

Om uträkningen anges med flera operationer bör parenteser användas, då t.ex. multiplikation gör före addition i en uträkning.

Exempel

10 + (10 * 10) = 110

(10 + 10) * 10 = 200

Absolutvärden vid positiva belopp

Notera att om inmatningsfältet är reserverat för positiva tal, d.v.s. att minustecken inte accepteras, men resultat av beräkningen blir negativt - kommer kalkylatorn istället att använda absolutbeloppet, d.v.s. beloppet utan minustecken. Exempel på denna typ av inmatningsfält är konteringsbelopp som alltid registreras med antigen debet eller kredit.