Order - Dialogen Byte av kund

Winbas hjälp

Dialogen visas när knappen Byt kund har valts vid Offertregistrering eller befintlig order i Order / faktura, och en annan kund därefter har valts för den befintliga ordern.

För att funktionen ska vara aktiv (och dialogen visas) förutsätts att inställningen Tillåt byte av kund på befintlig order är aktiverad i Inställningar för order.

När dialogen har bekräftats kommer den nya kunden istället att registreras på den befintliga offerten / ordern.

Dialogen Byte av prislista på befintliga rader

När kunden ändras på en tidigare registrerad order kan kunderna ha olika prislistor med avseende på produktens prislistor, specialprislistor eller rabatter. Om den tidigare befintliga kunden och den nya kunden har olika prislistor eller valuta och detta påverkar orderns ingående priser, kommer en dialog att meddela om detta och föreslå förändring på de transaktioner som berörs.