Order - Dialogen Byte av prislista på befintliga rader

Winbas hjälp

Beskrivning av dialogen i samband med:

Byte av kund till en annan prislista.
Kopiering till kund med en annan prislista.
Prisuppdatering där priser har förändrats för kunden.

Byte av prislista

När kunden ändras på en tidigare registrerad order vid t.ex. byte av kund på order, eller kopiering av order från annan kund, kan kunderna ha olika prislistor med avseende på produktens prislistor, specialprislistor eller rabatter. Om den tidigare kunden och den nya kunden har olika prislistor eller valuta och detta påverkar orderns ingående priser, kommer en dialog att meddela om detta och föreslå förändring på de transaktioner som berörs.

Dialogen kan visas i följande situationer:

Offertregistrering
Order / Faktura

Visas alltid vid byte av kund eller kopiering från annan kund, när den nya kunden har en annan prislista eller valuta än den tidigare.

Kassa

Visas när kassaordern har manuellt förändrade priser för att godkänna ett eventuellt byte, annars sker bytet automatiskt, utan dialog.

Prisuppdatering av befintlig order

Dialogen visas även när inställningen Fråga om prisuppdatering av befintlig order används, och innebär då en kontroll av priser jämfört med dagens prislista i en befintlig kundorder när den öppnas. Om ordern innehåller priser som berörs, visas en dialog som erbjuder ändring till de dagsaktuella priserna - d.v.s. de priser som hade föreslagits om ordern hade registrerats nu istället för tidigare.

Inställningen för att aktivera funktionen görs i avsnittet där också motsvarande inställning Fråga om prisuppdatering av befintlig offert återfinns:

Dialogen

 

Dialogens rubrik visar vilka två kunder som berörs av bytet samt valuta, prislistor och eventuella specialprislistor eller kampanjprislistor för dessa kunder.

Skärmlistan innehåller orderns ingående rader med radernas befintliga pris och rabatt och föreslaget nytt pris och rabatt, som då föreslås baserat på den nya kundens prislista. Krysset till vänster på raderna föreslår att ändring av detta pris ska utföras. Ändring av pris kommer alltid att föreslås om annat pris på den nya kunden, förutsatt att priset inte är manuellt angivet på raden vid själva registreringen av orderraden.

Bocka på eller av rader med hjälp av muspekaren eller använd tangenten Pil-ner för att flytta till nästa rad och tangenten mellanslag för att bocka på med hjälp av tangentbordet

Statusraden visar antal rader på ordern och hur många av dessa som kommer att förändras.

Ja - Ändra innebär att kunden kommer att bytas och ändring av priser kommer att utföras på markerade rader.

Nej - Ändra inte innebär att kunden kommer att bytas, men ingen ändring av priser utförs.

F8 - Avbryt kommer att avbryta operationen vid byte av kund på befintlig order. Knappen Avbryt visas enbart vid byte av kund och inte vid kopiering av order, där kopieringen i sig inte kan avbrytas.

Dialogen Byte av kund

Om den tidigare befintliga kunden och den nya kunden har samma prislistor och orderns ingående priser alltså inte påverkas, visas istället den ordinarie dialogen Byte av kund på order: