Specialprislistor - Dialogen Ändring av rabattförslag

Winbas hjälp

Specialprislistor

Förslagen Föreslå Spärra kvantitetsrabatt och Föreslå Addera till generell rabatt på kund, på själva specialprislistans huvud, används för att sätta motsvarande inställningar på transaktionerna när dessa registreras.

Dialogen

Dialogen visas om något av förslagen på specialprislistan ändras och den aktuella specialprislistan har redan tidigare registrerade transaktioner. Dialogen ger då möjlighet att även förändra någon av inställningarna Spärra kvantitetsrabatt eller Addera till generell rabatt på kund på redan befintliga transaktioner.

Ja. När nya transaktioner registreras på specialprislistan kommer alternativet automatiskt att registreras på transaktionen. Genom att svara Ja i dialogen kommer den nya inställningen automatiskt att sättas på redan befintliga transaktioner på den aktuella specialprislistan.

Nej. Det förändrade alternativet sätts enbart på nya transaktioner i specialprislistan, och redan befintliga lämnas oförändrade.

Avbryt. Operationen Spara avbryts och justeringar kan göras innan specialprislistan eventuellt sparas igen.