Specialprislistor - Dialogen prislista vid datum utgånget

Winbas hjälp

Specialprislistor

Dialogen visas om en ny specialprislista registreras och ett datumintervall har angivits för antingen orderdatum eller leveranstid, men alternativet Signal vid order om datum utgånget - prislistan används inte om utgången inte är valt.

Signal vid order om datum utgånget - prislistan används inte om utgången

Om alternativet inte används kommer specialprislistan att användas, även om datum eller leveranstid är utgången vid t.ex. registrering av offert, order / faktura eller serviceorder.

Om alternativet används kommer en signal med meddelande att ges vid registrering om att prislistan är utgången och prislistan kommer inte heller att användas vid förslag av prisuppgifter.


Ja - Om frågan besvaras med ja kommer alternativet att väljas och prislistan gäller inte om utgången.

Nej - Innebär att alternativet inte sätts och prislista gäller även om utgången.

Avbryt - Operationen F7 - Spara avbryts och prislistan sparas inte. Registreringen kan fortsätta med t.ex. val av andra inställningar på den aktuella prislistan.