Specialprislistor - Kopiera prislista

Winbas hjälp

Specialprislistor Transaktioner

Skärmlistan med specialprislistor

Lista visas tillgängliga specialprislistor förutom den aktiva prislistan, den prislista som man för tillfället jobbar med. Genom att välja en av dessa och sedan trycka F7 - Kopiera, kommer transaktioner registrerade på specialprislistan att kopieras in i den aktiva specialprislistan.


Genom att klicka på symbolen för knapplistan kan de ingående transaktionerna för respektive prislista granskas innan kopiering utförs.

Visa enbart typ av prislista

Det är också möjligt att begränsa listan till den aktiva typen om det finns prislistor av olika typer. Om specialprislistan t.ex. är av typen Rabatt, kan alternativet användas för att bara visa andra specialprislistor av typen Rabatt.

Om alternativet inte används är det möjligt att kopiera korsvis mellan typerna, men det är då viktigt att med det efterföljande underhållet då t.ex. registrerade transaktioner med rabatter istället att betraktas som pålägg.

Kopierar alla ej tidigare ingående transaktioner

Transaktioner baserade på produkter eller hela produktgrupper kommer att kopieras in till den specialprislista som är aktiv, förutsatt att dessa transaktioner, exempelvis en produkt inte redan ingår i den aktuella specialprislistan.

Sök specialprislista

Om många specialprislistor används är det möjligt att utföra en sökning. Sökningen kommer att begränsa listan till enbart matchande prislistor. Sökbegreppet som skrivs in gäller då samtidigt på prislistans nummer, benämning och datum för prislistans giltighetstid.

Tryck på krysset eller blanka sökfältet för att återställa listan till alla registrerade specialprislistor.

Tangentbord. När dialogen öppnas har listan fokus för att kunna bläddra ner med tangentbordet. Genom att trycka Shift+Tab eller Shift+Enter aktiveras inmatning i sökrutan, och Tab / Enter återgår till listan.