Utskrifter Administration - Dialogen Tidigare Beställningsunderlag

Winbas hjälp

Utskrifter Administration
Beställningsförslag

Dialogen visas när Skapa beställningsunderlag är valt vid utskrift av Beställningsförslag och det redan tidigare finns transaktioner registrerade i Beställningsunderlag av den inloggade användaren.

Detta är en varning om att ett tidigare beställningsunderlag under bearbetning, som i och med att nya transaktioner skapas kommer att påverkas om Skapa beställningsunderlag sker oavsiktligen, eller att man är ovetande om det tidigare beställningsunderlaget.

Välj mellan följande alternativ

Ja

Lägg till i beställningsunderlag

Nya transaktioner läggs till det tidigare beställningsunderlag, som därefter kommer att innehålla både det nya innehållet i beställningsförslaget och föregående transaktioner.

Nej

Avbryt utskrift och öppna tidigare beställningsunderlag

Utskrift av beställningsförslag avbryts och beställningsförslag skapas inte. Istället öppnas tidigare beställningsunderlag för vidare granskning och bearbetning.

Avbryt

Avbryt utskrift

Utskrift av beställningsförslag avbryts och beställningsförslag skapas inte.