Offertregistrering - Offertkund

Winbas hjälp

Offertregistrering

En offertkund är en temporär kund som används för att skapa offerter till kunder som ännu inte har registrerats som kunder i kundregistret. Via knappen Offertkund kan då komplettering av uppgifter såsom namn, adress, telefon och e-mail göras direkt på offerten.

I nästa steg kan sedan en kund skapas av de uppgifter som registrerats på offerten, och den nya kunden användas på offerten.

Dialogen Offertkund

Komplettering vid offertkund

Komplettering av uppgifter som förekommer på kundkortet men inte på offerten eller den temporära offertkunden. Ange här i förekommande fall namn och adressuppgifter samt andra kontaktuppgifter till offertens mottagare.

När kompletterande uppgifter har angivits kan dialogen stängas och uppgifterna sparas sedan tillsammans med offerten när den sparas eller transaktioner registreras.

Ange uppgifter och stäng dialogen.

Registrera transaktioner eller tryck spara på offerten.

Uppgifterna angivna i dialogen kommer att användas på offerten t.ex. vid utskrift av blanketten, fram till att den nya kunden skapas och uppgifterna då istället registreras på kunden.

Skapa ny kund

Vid ett godkännande av offerten och en förestående försäljning kan sedan en ny kund skapas av uppgifter som registrerats på offerten. Detta då också förutsatt att användaren har tillgång till kundregistret via sina rättigheter. Systemet kommer att föreslå det löpande kundnumret enligt räknaren i inställningar för kunder, eller så anges ett annat valfritt kundnummer i dialogen.

Utöver de uppgifter som förekommer i avsnittet Offertkund kommer även andra uppgifter från offerten att registreras på den nya kunden som t.ex. eventuellt angiven försäljningstext. Övriga uppgifter registreras på kunden enligt inställningar för Förslag vid ny kund.

Den nya kunden kommer därefter att sättas på offerten och kundkortet öppnas för eventuellt ytterligare kompletteringar av den nya kunden.

Offertorder i Order / faktura

Skapande av försäljningsorder och eventuell fakturering sker sedan efter att offertorder har skapats på den nya kunden via funktionen Kopiera offert.