Offertregistrering - Prisoffert

Winbas hjälp

Offertregistrering

Vanlig offert och Prisoffert

En vanlig offert är normalt ett prisförslag på en eller flera varor som någon önskar köpa och ofta då inom en snar framtid. En vanlig offert blir ofta sedan en försäljningsorder genom att en offertorder skapas via funktionen via funktionen Kopiera offert.

En prisoffert är istället ett förslag på priser på en eller flera produkter som någon önskar köpa frekvent och under en lång period. Denna typ av offert kan jämställas med kundunik prislista, och det även vanligen denna typ av offerter som ligger till grund för funktionen Skapa specialprislista av offert. En prisoffert ligger sällan till grund direkt för en order då kunden sällan handlar allt som har offererats. Den används däremot ofta för att skapa en specialprislista, eller för underhållet en specialprislista.

Kostnad Inpris / Vägt inpris

Nettoinpriset är begreppet oftast som används för att sätta priset i grundprislistor, d.v.s. det framtida priset man själv betalar för produkten, medan det vägda priset är något man har betalt för produkten under en tidsperiod.

Detta innebär alltså att om offerten skall spegla ett framtida samarbete så är nettoinpris mer intressant än ett vägt pris, som kan vara gammalt om inköpet av varan skedde för länge sedan.

Inpris som kostnad

Inställningen Föreslå Inpris som kostnad på offert kommer att föreslå alternativet Inpris som kostnad på varje ny offert som skapas. Alternativet återfinns på fliken F3 - Övrigt och innebär att kostnaden alltid baserad på inpris oavsett om produktens lagervärde är angivet till Vägt inpris. Alternativet kan därefter förändras på den enskilda offerten efter behov.

Kostnad från produkt

När prisofferter används kan manuella förändringar av offertens kostnad alltid göras. Detta då oavsett om produkterna som registreras är märkta som Kostnad från produkt, alltså att produktens kostnad annars alltid gäller.

Oberoende av vilken kostnad som används på offerten kommer inställningen Kostnad från produkt att uppdatera kostnaden på ordern i samband med fakturering. Om Kostnad från produkt inte används, så handlar det normalt om en anskaffningsvara och underhållet av ákostnad både på offert och order sker då manuellt.


Se även följande inställning:

Kostnadsuppdatering offertregistrering

Inställningen innebär att offertens kostnader hållas uppdaterade när befintliga tidigare offerter tas fram för vidare bearbetning, förutsatt att registrerade produkter är märkta som Kostnad från produkt och kostnader inte registreras manuellt. Dessutom uppdateras kostnader på offertens rader när en offertorder skapas via kopieringsfunktionen i Order / faktura eller Kassa.