Offertregistrering - Skapa specialprislista av offert

Winbas hjälp

Offertregistrering
Översikt specialprislistor

Genom att använda knappen F5 - Prislista i Offertregistrering när en befintlig offert är uppe, kan en ny specialprislista skapas av transaktionerna i offerten. Det är även möjligt att lägga till eller uppdatera transaktioner till en befintlig specialprislista. För att kunna skapa en specialprislista krävs rättigheten Prislistor.

Syfte

När en offert har förhandlats fram tillsammans med kunden och priser samt eventuella rabatter har registrerats i offerten, kan dessa priser ha en viss giltighet t.ex. till årets slut. Genom att skapa en specialprislista för denna kund med utgångspunkt från offerten, kommer dessa priser och rabatter föreslås även vid kundens framtida köp, eller så länge specialprislistan är giltig.

Dialogen

Skapa en ny specialprislista, lägg till eller ersätt befintlig

Dialogen föreslår en ny specialprislista med nummer på specialprislistan baserat på kundens kundnummer, och namn efter kundens söknamn. Om specialprislista redan finns med detta kundnummer kommer dialogen att lägga till 01, 02 o.s.v. efter kundnumret, och på detta sätt skapa ett unikt nytt nummer för specialprislistan. Det går att förändra förslaget till ett annat nummer och namn på prislistan i de fall detta önskas.

Lägg till befintlig specialprislista eller ersätt befintlig

Om man istället väljer en redan existerande specialprislista ur sökregistret med registrerade specialprislistor, kommer de nya transaktionerna att läggas till befintlig prislista, eller att helt ersätta tidigare transaktioner i prislistan beroende på vad man väljer i dialogen. Genom att använda knapplistan kan specialprislistans ingående befintliga transaktioner visas.

Lägg till och komplettera tidigare prislista med nya transaktioner innebär att tidigare transaktioner i prislistan kommer att ligga kvar även om de inte återfinns i offerten som hanteras. Om en produkt redan finns i specialprislistan, kommer denna att uppdateras med nytt pris och rabatt från offerten i båda fallen. Detsamma gäller uppgifterna i specialprislistans huvud, som även dessa kommer att uppdateras om en förändring görs i dialogen.

Ersätt tidigare prislista, befintliga transaktioner tas bort betyder istället att de produkter som inte finns i offerten kommer att tas bort från den tidigare befintliga specialprislistan.

Specialprislistan

Övriga uppgifter består av de uppgifter som används på specialprislistans huvud. Dessa uppgifter kan också i efterhand justeras på själva specialprislistan vid behov. Se avsnittet specialprislistor för ytterligare information om dessa uppgifter:

Mest intressanta är de uppgifter som kommer att påverka specialprislistans transaktioner, nämligen de som är placerade under rubriken Föreslå alternativ på transaktioner:

Dessa båda uppgifter kommer att sättas på alla ingående transaktioner när specialprislistan skapas.

Följande transaktioner kommer att skapas på specialprislistan

Transaktionerna i skärmlistan visar de rader som finns på offerten som kommer att skapas och kolumner valda i skärmlistan för Specialprislista - Transaktioner. De produkter som ingår i raderna, förutom eventuella textprodukter - utgör innehållet för specialprislistan. Enbart transaktioner märka med P (produkttransaktioner) kommer därmed att skapas i prislistan.

Registrera enbart rabatter i specialprislistan

Alternativet Registrera enbart rabatter i specialprislistan innebär att själva prisuppgiften som utgör bruttopriset inte kommer att registreras i specialprislistan, utan det ordinarie priset kommer att användas vid försäljning mot kunden. Ej heller kommer transaktioner med enbart pris och utan rabatt i offerten att registreras i specialprislistan.

Använd detta alternativ när specialprislistan bara handlar om en procentuell rabatt mot kundens grundpris och då själva bruttopriset kan förändras ofta över tiden. I detta läge slipper man då alltså underhållet även mot specialprislistan efter att bruttopriset har förändrats, efter som priset då hämtas enligt den ordinarie prislistan.

Kunden

Välj om någon av specialprislista 1 eller 2, alternativt Kampanjpris ska uppdateras på själva kunden, eller om ingen uppdatering ska ske. Om flera kunder av någon anledning ska ha samma specialprislista, kan uppdatering av kunderna istället ske via Specialprislistor - Kunder.

Skapa specialprislistor av order och fakturor

Om man har inneliggande order eller redan fakturerade fakturor som ska ligga till grund för en specialprislista kan dessa först kopieras till en ny offert för att sedan skapas som specialprislista.

  1. Öppna offertregistrering
  2. Välj knappen Kopiera.
  3. Välj sedan någon av flikarna t.ex. Befintlig order eller Faktura
  4. Välj ordern genom att slå in numret eller bläddra listan och tryck Kopiera
  5. Välj därefter knappen F5 - Prislista i offertregistrering

Se följande avsnitt för vidare information: