Meny

HUR VI ARBETAR

Bilden illustrerar skillnaden mellan ett konsultuppbyggt system och Winbas med sin färdiga funktionalitet. I stället för att skräddarsy rutiner så lyfter vi fram de färdiga rutiner i som finns inbyggda från början. Tid är som bekant pengar därför motsvarar skillnaden mellan dessa bägge typer av system c.a. 2 milj kr sett över 3 år. Beräknat på c.a. 15 användare.

Givetvis bygger vi kundunika rutiner runt Winbas för kundernas räkning men dessa motsvarar endast c.a. 5% av det totala systemet. Resten klarar vi med den inbyggda funktionalitet som vi löpande utvecklar och har utvecklat under de senaste 20 åren.

Winbas lämpar sig för företag med 1-50 användare och en omsättning på c.a. 1-500 milj kr.

Winbas är garanterat marknadens mest kostnadseffektiva affärssystem.