Design av etiketter - Exempel på text och grafik

Winbas hjälp

Design av avier och etiketter

När man utför design av etiketter och även blanketter kan grafiska objekt användas. Eftersom grafiska objekt alltid skrivs bakom texter kan t.ex. en rektangel eller bild läggas som bakgrund mot en text. Om t.ex. bakgrunden är mörk kan en ljus text skrivas mot bakgrunden.

Se följande exempel nedan på hur grafiska objekt kan användas på etiketter.

Prioriteringsordning

Följande prioriteringsordning används vid flera överlappande lager:
Fält skrivs alltid överst
Fritexter
Linjer
Bilder
Rektanglar skrivs alltid underst

Kundetikett 2 x 7 - 10,5 x 4,1 cm

Etiketten är designad för ett ark med 14 etiketter med två i bredd och sju etiketter i höjd. Arket har två greppkanter om vardera 0,5 cm i toppen och botten, varför en marginalfaktor om sammanlagt en cm har satts i designen. Detta ger en etikettstorlek på 10,5 x 4,1 cm.

Rektangel

Längst upp på etiketten är en rektangel inlagd, denna fungerar som en bakgrund till kundens företagsnamn. Rektangeln har tilldelats en ljusblå bakgrundsfärg utan kantlinje.

Fält

De fyra adressfälten inklusive namn består av fält valda från kundregistret. Namnet har satts till en teckenstorlek på 10 punkter och resterande adressfält till 8 punkter, alla med fet stil. Teckensnitt är för detta fält liksom övriga texter är verdana som är ett teckensnitt utan serifer lämpliga för etiketter. Texten "att:" framför referensen är en fritext.

 

Fritext

Till vänster om adressuppgifterna har en fritext placerats med en radbrytning med enter för varje rad. Se till att fritextens höjd stämmer med raderna, enbart text som får plats i en designad fritexts storlek i bredd och höjd kommer att skrivas ut.

Bild

Hela underkanten av etiketten täcks av en bild som även utgör bakgrund för de två vita fritexterna som är placerade i ett lager ovanför bilden. Om liten teckenstorlek används, som 7 i detta fall kan fritexten sättas till fet för att bättre lysa igenom bakgrunden.

Kundetikett 3 x 8 - 7,0 x 3,6 cm

Flera designer

Eftersom det är möjligt att använda flera olika designer på varje typ av etikett, kan en tillfällig eller sällan använd design läggas på ett högt nummer som t.ex. design 9.

 

Fält

Även i detta fall har fyra fält använts för namn och adressuppgifter och texten "att:" framför referensen är en fritext.

Linje

Under adressfälten har en standard horisontell linje använts som avgränsare mot hälsningen i nedre kanten. Observera att en standardlinje är mer lättarbetad än en rektangel, men även begränsad vad gäller t.ex. marginal och tjocklek. Om en annan typ av linje behöver användas, kan en tunn rektangel ersätta objektet linje.

 

Bild

I vänstra nedre hörnet har en liten enkel bild lagts till. Bilden har i detta fall en vit bakgrundsfärg och blir på så sätt transparent mot papperet. Notera att transparanta bilder normalt inte stöds, varför bildens bakgrundsfärg bör matcha bakgrunden, alltså vit eller samma färg som en eventuell bakomliggande färgad rektangel.

Fritext

Till höger om bilden har en fritext placerats med en hälsning. För att exakt styra radbrytningen bör enter användas vid registrering. Om radbrytning inte anges, kommer programmet istället att generera radbrytningar vid utskriften beroende på fritextens designade bredd.

Kundkort 1 x 3 - 21,0 x 9,9 cm - skala 2:3

Detta exempel visar en alternativ hantering av en design som är kopplad till en annan skrivare som inte är enbart avsedd för etiketter. I detta fall skrivs tre kunder ut per sida med ett antal invalda kunduppgifter tillsammans med fritexter som utgör rubriker. Genom att istället t.ex. sätta inställningen 1 x 1 per sida skrivs en kund ut per sida, vilket gör att hela sidan då kan disponeras.

Fält

Ett större antal fält från kundregistret har valts in och grupperats enligt önskemål. Teckenstorleken har i detta fall satts till 8 punkter.

Fritexter

Till varje fält har en associerad fritext skapats med en rubrik som motsvarar innehållet i fältet. Eftersom skrivaren i detta fall inte är en färgskrivare har fritexternas rubriker satts till en gråskala för ökad läsbarhet mot innehållet i fälten som är svarta enligt standard.

Automatjustering

När ett så här stort antal fält och fritexter ska hanteras kommer funktionen automatjustering till sin rätt. Markera flera fält och skapa jämna marginaler och lika storlek genom att högerklicka på det fält som har den rätta egenskapen. Övriga markerade fält kommer då att få denna egenskap, t.ex. bredd eller vänsterposition.

 

Rektanglar

Runt varje gruppering har en rektangel placerats. Rektanglarna är utan fyllning och är alltså transparenta, rektanglarna har istället en kantlinje som alltid är svart.

Rubriker med bakgrund

Ovanför varje gruppering har en fritext använts som rubrik för avsnittet med en större textstorlek. Runt varje rubrik har en rektangel med svart fyllningsfärg använts. Textens färg är satt till vit mot den svarta bakgrunden.

Kommentar

Kundens kommentar är invald i ett fält som har designats med väl tilltagen bredd och höjd för ändamålet. När ett kommentarsfält använts, kommer detta att hanteras på samma sätt som en fritext med avseende på radbrytningar och antal rader som skrivs ut, beroende på den angivna höjden på fältet.


Se även: