Fritexter och grafiska objekt

Winbas hjälp

Design av avier och etiketter

Vid framställande av avier och etiketter kan fritexter och grafiska objekt såsom linjer, rektanglar och bilder väljas in i designen.

Genom att högerklicka på arbetsytan kan ett antal funktioner nås och när ett objekt väl har valts in, kan man högerklicka på t.ex. bilden för att nå funktionerna kring den.

Högerklicka på arbetsytan

Högerklicka på arbetsytan för att få tillgång till att lägga till fritexter, linjer, rektanglar och bilder. Eftersom grafiska objekt alltid lägger sig bakom text vid utskrift, kan en bil eller rektangel användas som bakgrund.

 

 

Ny Fritext

Valet Ny Fritext innebär att en fritext skapas på arbetsytan där man själv kan ange text för utskrift. Fritextens utseende kan därefter skräddarsys både med avseende på innehåll samt utseende beroende på vilka egenskaper som väljs, t.ex. fet stil, färg eller liknande.

Genom att högerklicka på en fritext nås funktioner för att redigera texten samt alternativet Ta bort Fritext.

 

 

Ny Linje

På samma sätt kan en horisontell linje eller avgränsare väljas in. Genom att klicka och dra, kan linjen flyttas i höjdled. Vid högerklick på linjen kan tjocklek i punkter anges. Färg kan sättas på linjen, t.ex. i en gråskala om linjen inte ska vara så framträdande.

Normalt är stilen på linjen en heldragen linje, den kan också skrivas ut som streckad linje eller linje med punkter.

Ta bort linjen genom att högerklicka på linjen och välj Ta bort linje.

 

 

Ny rektangel

En rektangel användes i allmänhet som ett bakgrundsobjekt för att gruppera ett eller flera fält. Rektangeln kan skrivas med en tunn kantlinje (1 punkt) och / eller en fyllning. Rektangeln kan flyttas genom att peka i fältets översta vänstra hörn och storleksförändras genom att dra i rektangelns kanter.

För att använda eller ta bort kantlinje och fyllning, högerklicka på själva rektangeln för att få tillgång till menyalternativen där även Ta bort rektangel återfinns.

I menyn kan även färg på kantlinjen och fyllningsfärg ställas in. Alternativet Rundade hörn innebär att rektangelns hörn rundas av, istället för att utgöra räta vinklar.

Normalt är stilen på kantlinjen en heldragen linje, den kan också skrivas ut som streckad linje eller linje med punkter.

 

 

 

Ny Bild

Välj ny bild och dialogen Ny bild kommer att visas. I dialogen anges sökvägen till bilden som ska ligga i etiketten, normalt används mindre bilder och logotyper.

Genom att högerklicka på en befintlig bild nås funktionerna för själva bilden, t.ex. Bildstorlek eller Ta bort bild.


Se även: