Säljstöd Röda dagar i kalender

Winbas hjälp

Kalender

Hittas under

Arkiv - Röda dagar i kalender

Rättigheter

Supervisor eller WB-rättigheter

Registrerade röda dagar

I kalenderns standardutförande återfinns från början enbart söndagar som röda dagar. Även andra dagar kan registreras som röda, t.ex. juldagen. Ange datum och en beskrivande text för den aktuella dagen, såsom t.ex. Långfredagen eller annan helgdag, eller annan dag som kan vara relevant. Beskrivningen av dagen kommer då också att visas i kalendern.

Skapa röda dagar

Vid sidan av manuell registrering, kan också röda dagar skapas automatiskt i kalendern. Via knappen Skapa dagar visas då dialogen Skapa röda dagar i kalendern.

Dialogen ger ett förslag på röda dagar baserat på kalenderåret. Kalenderåret kan också förändras t.ex. till nästa år. Det är därefter också möjligt att kryssa bort de dagar i förslaget som inte ska skapas automatiskt i Röda dagar.