Säljstöd - Automatisk avstängning

Winbas hjälp

Om automatisk utloggning tillsammans med avstängning är inställt i Winbas systeminställningar gäller stängningen också för Säljstöd. Programmet kommer då att stängas enligt den angivna tidsrymden för inaktivitet på datorn.

Följande inställningar ska vara satta i systeminställningar för att Säljstöd också ska stängas av:

Logga ut efter antal minuters inaktivitet

Avsluta Winbas vid automatisk utloggning

I övrigt gäller de villkor som används t.ex. om det gäller en viss arbetsgrupp eller alla användare.

Administratören kan välja att använda inställningen för att säkerställa avstängning t.ex. när dagen är slut i en Terminal Server miljö eller när backup-rutiner som inte klarar att öppna filer används.

10 sekunder innan avstängning sker visas meddelande med nedräkning till den förestående stängningen. Stängningen kommer så att avbrytas vid någon form av aktivitet som t.ex. att man flyttar musen.

För ytterligare information se avsnittet: