Exempel på arbetsgrupper

Winbas hjälp

Arbetsgrupper

 Exempel 1

Ett litet företag består av flera användare varav en är administratör. För att underlätta konfigurationen väljer administratören att tilldela övriga användare alla sina egenskaper vad gäller utseendet på Winbas, utom rättigheter där bara administratören har fullständiga rättigheter.

Administratören registrerar arbetsgruppen och väljer in alla användare med knappen Alla. Administratören väljer sedan sig själv som huvudanvändare för arbetsgruppen.

Därefter anges alla egenskaper utom Rättigheter.

På detta sätt kan administratören t.ex. välja in anpassningar och andra relevanta rutiner på sitt skrivbord, som enligt konfigurationen också kommer att vara åtkomliga för resten av företaget.

Om administratören även önskar att underlätta administrationen av rättigheter för övriga användare, kan en ny arbetsgrupp läggas upp. Här väljs då alla användare utom administratören själv in, och en lämplig huvudanvändare för resten av gruppen utses. I detta läge behöver administratören enbart underhålla huvudanvändaren vid ändring av rättigheter, som i detta fall gäller hela gruppen.

 Exempel 2

Ett företag som använder fasta lagerplatser består av sex personer, tre i Stockholm och tre i Göteborg. Två är säljare, två är kontorspersonal och två är verksamma på lagret. En typ av användare finns på varje plats enligt:

SÄS

Säljare i Stockholm

KOS

Kontor i Stockholm

LAS

Lager i Stockholm

SÄG

Säljare i Göteborg

KOG

Kontor i Göteborg

LAG

Lager i Göteborg

I detta fall kan följande arbetsgrupper tänkas användas:

Stockholm

Innehåller 3 användare i Stockholm

Göteborg

Innehåller 3 användare i Göteborg

Säljare

Innehåller 2 användare som är säljare

Kontor

Innehåller 2 användare som är kontorspersonal

Lager

Innehåller 2 användare på respektive lager

Arbetsgrupperna Stockholm och Göteborg innehåller enbart tilldelning av lagerplats som föreslås vid registrering i respektive grupp.

Övriga tre arbetsgrupper innehåller valda specifika egenskaper för gruppen, t.ex. inställningar (för kassa) med avseende på gruppen Säljare.

Notera att här tillhör användare flera korsvisa av varandra oberoende arbetsgrupper. En användare kan alltså ingå i flera olika arbetsgrupper, där varje arbetsgrupp har ett enskilt syfte.

 Exempel 3

En verksamhet har två butiker med dels roterande personal i kassan och dels fast personal på kontoret som arbetar med t.ex. kundorder och redovisning. Vid t.ex. försäljning önskar man att registrera BUTIK1 och BUTIK2 som lagerplats beroende på var försäljningen sker.

I detta fall ska den roterande personalen i kassan och kanske även ordermottagare med bärbar dator ange lagerplats beroende på var de för tillfället befinner sig.

Detta gäller inte för personal som alltid sitter i t.ex. BUTIK1. De kan istället ha en automatisk tilldelning angiven på gruppen.

Liksom i tidigare exempel kan t.ex. personalen i kassan dela andra egenskaper via tillhörighet i annan arbetsgrupp såsom utseendet på kassaterminalen o.s.v.