Beställningsunderlag - Dialogen Produkten finns

Winbas hjälp

Beställningsunderlag

När man från Order / faktura i själva huvudet eller transaktioner, samt Kassa skapar beställningsunderlag från befintlig order eller transaktion, kan fallet vara att ordern redan har registrerats i beställningsunderlag och att den enskilda produkten redan är registrerad för beställning. I detta läge visas dialogen om att produkten redan finns i beställningsunderlaget.

Ja - Den redan befintliga produkten sparas igen i beställningsunderlaget och beställningsantal adderas till befintlig transaktion om leverantören är densamma. Dialogen kommer att visas igen om ytterligare produkter redan finns.

Ja till alla - Alla eventuellt befintliga produkter sparas igen i beställningsunderlaget och beställningsantal adderas till befintliga transaktioner. Detta innebär att dialogen inte visas igen och man slipper flera upprepade varningar.

Nej - Den redan befintliga produkten kommer inte att sparas igen.

Avbryt - Skapande av beställningsunderlag kommer att avbrytas och ingen av produkterna läggs till beställningsunderlaget.