Order / faktura - Transaktioner - Beställning

Winbas hjälp

Order / faktura - Transaktioner

När en orderrad är aktiverad kan man skapa ett beställningsunderlag för produkt eller ingående detaljer i strukturprodukt som är registrerad på orderraden genom att välj knappen F5 - Beställning.

Beställningar kan skapas

Knappen F5 - Beställning är endast aktiverad om alternativet Kan skapas eller Kan skapas och ändras är valt i Inställningar Order för beställning. Är alternativet Kan skapas och ändras valt kommer man direkt in i Beställningsunderlag, där knappen F5 - Beställning sedan väljs för att skapa själva beställningen.

Inställning

Knapp

Beskrivning

Kan inte skapas

 

Funktionen finns inte tillgänglig.

Kan skapas

Funktionen finns tillgänglig.

Kan skapas och ändras

Knappen (...) indikerar att beställningen kan bearbetas vidare i Beställningsunderlag.

Beställningsunderlag på en transaktion

När en transaktion registreras kan F5 - beställning tryckas för att först sparar transaktionen på ordern och samtidigt skapa en rad i beställningsunderlaget. Genom att aktivera en tidigare sparad rad kan en rad skapas på samma sätt.

Beställningsunderlag av flera markerade rader

Genom att markera flera transaktioner i skärmlistan med hjälp av Ctrl eller Shift tangenterna och därefter välja F5 - Beställning kan alla markerade rader samtidigt skapas i beställningsunderlaget.

Om ordern redan helt eller delvis har registrerats i beställningsunderlaget och den enskilda produkten redan är registrerad för beställning kommer Dialogen Produkten finns redan att visas.

Beställningsunderlag på hel order

Det finns även möjlighet att skapa ett beställningsunderlag på hela ordern från framsidan i Order / faktura:

Behåll registrerad benämning och kommentar

Om inställningen Behåll registrerad benämning och kommentar används, kommer den benämning som är angiven på orderraden även att användas på raden i beställningsunderlaget. Även kommentaren som finns på orderraden skrivs som kommentar.

Antal

Det antal som finns registrerat på orderraden kommer också att registreras i transaktionen i beställningsunderlaget. Detta då också eventuellt också omräknat beroende på inköpsfaktor registrerad på produkten.

Om Förpackningsantal används, kommer alltså antal i beställningsunderlaget att rundas av uppåt till det antal som har angivits som förpackningsantal på produkten. Detta innebär att beställning görs på hela förpackningar utan att leverantören behöver bryta förpackningen.

Ápris och Kostnad

Ápris på produkten i beställningsunderlaget blir lika med produktens Inpris med undantag om alternativet Kostnad från Produkt ej är valt på produkt, då blir ápris samma som orderradens Ákostnad.

Projekt

Finns Projekt registrerat på orderrad registreras även det på beställningsunderlaget.

Summera rader per produkt

Alternativet Summera rader per produkt styr om belopp, antal, vikt m.m. ska summeras på beställningsrader om flera rader innehåller samma produkt eller om strukturer innehåller samma produkt. Denna summering är aktiverad som standard men inställningen ger möjlighet att välja bort summering av rader. Inställningen görs i avsnittet Inställningar Order.

Om man t.ex. arbetar med en avropsorder där samma produkt används på flera orderrader och enbart leveranstiden skiljer och man dessutom skapar beställningsrader utifrån ordern, finns möjlighet att själv bestämma om beställningen skall specificeras på samma sätt som ordern eller summeras per produkt.


Se även: