Fördelningar

Winbas hjälp

Fördelningar används för att fördela ett belopp över ett antal perioder. När en fördelning har bearbetats via Fördelningar utföres kommer den del av beloppet som avser perioden att räknas av och visas som fördelat belopp.

Exempel på fördelning


Hyra per kvartal är en kostnad som ska fördelas. Baskontot blir då 1710, debetkontot 5010 och kreditkontot 1710.

Belopp att fördela enligt fakturan är 30 000 kr och gäller för perioden 201710-201712. När rutinen Fördelningar utföres körs, sker uppdatering av fältet fördelat belopp och fältet sista period. Om Fördelningar utföres körs månadsvis kommer det fördelade beloppet att bli 10 000 avseende varje period.

Kostnaderna konteras på angivna debet och kreditkonton. Är dessa konton märkta för resultatenhet eller projekt i kontoplanen, kan också kostnaden även fördelas på resultatenhet eller projekt.

När hela beloppet har fördelats i Fördelningar utföres tas fördelningen bort.

 

Negativa fördelningar

Fördelningar stöder också negativa fördelningar som t.ex. vid kreditering av förutbetalda leasingavgifter. Belopp att fördela anges då som ett negativt belopp och ett omvänt verifikat skapas baserat på angivna debet och kreditkonton när Fördelningar Utföres.

Fördelningar utföres

Använd Fördelningar utföres för att fördela kostnader registrerade i Fördelningar.

Rapporten Fördelningar

Utskriften fördelningar som återfinns i Utskrifter Bokföring visar bl.a. hur mycket som är fördelat och vad som ännu inte är fördelat.