Fördelningar utföres

Winbas hjälp

Använd Fördelningar utföres för att fördela kostnader registrerade i Fördelningar. När fördelningar bearbetas kommer verifikationsrader med det fördelade beloppet att skapas på de debet och kreditkonton som har angivits.

Den del av beloppet som avser perioden att räknas då av och visas som fördelat belopp i själva fördelningen. När hela beloppet i en registrerad fördelning har fördelats, d.v.s. när det fördelade beloppet uppnår belopp att fördela, tas fördelningen bort från registret.

Verifikationsnummerserie

Välj verifikationsserie utifrån de serier som är angivna i Inställningar Bokföring. Standardserien för avskrivningar är serie A, om inget annat har angivits vid föregående utförande av automatkonteringar. I detta fall föreslås den tidigare använda serien.

Bokföringsdatum

Beakta att det inte är tillåtet att använda ett datum som är tidigare än det sist registrerade bokföringsdatumet i den angivna serien vid obruten serie. Möjlighet finns då istället att använda en annan serie, t.ex. serie D för att få verifikationen på önskat datum. Bokföringsdatum kan inte anges inom en stängd period.

Skriv ut verifikation

Är alternativet Skriv ut verifikation aktiverat kommer en direktutskrift av den skapade verifikationen att ske till skrivare med utseende enligt inställningar gjorda för Verifikationslista i Utskrifter Bokföring.

Utskrift till bildskärm

Det är också möjligt att välja utskrift till bildskärm istället för skrivare. Alternativet för utskrift till bildskärm sparas baserat på senaste val och föreslås nästa gång ett verifikat ska skrivas ut.

Utskriften görs till skrivare inställd för Verifikationslista.

Utskriften förhandsgranskas på bildskärm.