Bokslutstransaktioner - Godkännande

Winbas hjälp

Registrering av bokslutstransaktioner

Verifikation skapas

När registrering av bokslutstransaktioner har avslutats kan man välja att godkänna de registrerade transaktionerna, detta godkännande innebär att en verifikation skapas med de ingående transaktionerna. Verifikationen som skapas får följaktligen beskrivningen "Bokslutstransaktioner".

Dialogen godkännande av bokslutstransaktioner

Registrera

Väljs knappen Registrera kommer verifikationen att skapas med den föreslagna verifikationsnummerserien och föreslaget bokföringsdatum. Verifikationsnummerserien föreslås på grundval av vilken serie som tidigare har använts och bokföringsdatum baseras på det sist registrerade verifikatet i den angivna serien.

Registrera Inte

Registrera inte betyder att ingen verifikation kommer att registreras. Godkännande kommer inte att utföras och bokslutstransaktionerna ligger kvar för godkännande vid ett senare tillfälle.

Ändra

Genom att välja knappen Ändra finns möjlighet att ändra verifikationsserie och bokföringsdatum. Om verifikationsserie ändras, kommer denna serie att föreslås nästa gång godkännande av bokslutstransaktioner utförs och bokföringsdatum föreslås på grundval av den nya serien.

Verifikationsserie kan väljas utifrån de serier som är angivna i Inställningar Bokföring - Serier.

Bokföringsdatum

Det är inte tillåtet att använda ett datum som är tidigare än det sist registrerade bokföringsdatumet i den angivna serien beroende på om serien är inställd som obruten. Möjligheten finns då att använda en annan serie, för att få verifikationen på önskat datum.

Skriv ut verifikation

Är alternativet Skriv ut verifikation aktiverat kommer en direktutskrift av den skapade verifikationen att ske till skrivare eller bildskärm med utseende enligt inställningar gjorda för Verifikationslista i Utskrifter Bokföring.

Utskriften görs till skrivare inställd för Verifikationslista.

Utskriften förhandsgranskas på bildskärm.