Registrering av bokslutstransaktioner

Winbas hjälp

Registrering av bokslutstransaktioner som används vid periodavstämning och årsbokslut. Denna registrering liknar den ordinarie hanteringen i Registrering av verifikationer.

Godkänn vid stäng

Skillnaden är att vid stängning av rutinen kommer fråga om bokslutstransaktionerna ska godkännas och därmed registreras som verifikation.

Utfall innan uppdatering

Fördelen med denna rutin är att utfallet av bokslutstransaktionerna framgår innan de uppdateras som verifikation och man kan ändra transaktionerna för att få önskat resultat. Vid utskrift av bokslutstablå visas bokslutstransaktionerna och hur de har påverkat berörda kontosaldon.

Nedan ges två exempel på användning av bokslutstransaktioner

Exempel på Periodavstämning

De preliminära resultaten för juli månad ska tas fram. Juni månads bokföring har inte blivit avstämd p.g.a. semester och nu är det tidsbrist. Efter verifikationsregistrering av juli och när resultaten tagits fram kan avstämning av siffrorna för juni göras och justeringar registreras som bokslutstransaktioner. När bokslutstablån stämmer t.o.m. juni ska transaktionerna godkännas och uppdateras som sista verifikation i juni i serie D.

Trots att avstämning gjorts retroaktivt har registrering av verifikation blivit i datumordning och juli månad har inte påverkats.

Exempel på Årsbokslut

Efter preliminärt bokslut skickar revisorn några justeringar som ska göras. Registrering av bokslutstransaktioner görs och en bokslutstablå tas ut som skickas till revisorn där han ser om utfallet blev det önskade. När revisorn är nöjd ska bokslutstransaktionerna godkännas och uppdateras som sista verifikation för räkenskapsåret.