Inläsning av prislistor - Utför

Winbas hjälp

Inläsning av prislistor

För att utföra en inläsning används knappen Utför, efter att den avsedda inläsningen har valts i skärmlistan. Därefter visas dialogen Utför prisinläsning.

Beskrivning av filen

Meddelandet anger vilken fil som kommer att läsas in och till vilket företag filen kommer att läsas in. Allt enligt de inställningar som har gjorts för den aktuella inläsningen. Om komprimerad fil har angivits i inställningarna, visas sökvägen både till den komprimerade filen och till den expanderade filen.

Eventuell diskett

Om filen levereras på diskett och så är angivet för inläsningen, ges meddelande om att disketten ska sättas in i diskettenheten. Tryck därefter på OK för att starta inläsningen.

Ta bort alla tidigare produkter och leverantörspriser

Används alternativet Ta bort alla tidigare produkter och leverantörspriser, kommer hela produktregistret att tas bort innan inläsningen påbörjas.


EIO, RSK och FINFO

Inläsningarna EIO, RSK och FINFO kan innehålla flera leverantörer. De leverantörer som tidigare har angivits för inläsningen visas i samband med utförande av inläsningen.