Inställningar Order - Delleverans / Disponibelt saldo baseras på blankett

Winbas hjälp

Utleverans

Normalt används Följesedel utskriven för att indikera en delleverans av en order och räkna ner disponibelt saldo på en produkt. Genom att använda inställningen Delleverans / disponibelt saldo baseras på utskrift av någon av Följesedel, Plocksedel eller fraktsedel, kan man istället välja en annan blankett, eller flera blanketter för t.ex. framräkning av disponibelt saldo.

Inställningen Delleverans / disponibelt saldo baseras på utskrift av någon av Följesedel, Plocksedel eller fraktsedel.

Standardinställningen är från början Följesedel och kan alltså förändras till en eller flera andra blanketter. Inställningen Disponibelt saldo påverkar t.ex. följande funktioner:

Funktion

Påverkan

Leveransplanering - Urvalet

Urvalet kommer att baseras på alla inneliggande order där valda blanketter inte tidigare är utskrivna.

Leveransplanering - Kan levereras

Valda blanketter som är utskrivna kommer att påverka antal som kan levereras.

Alla orderbaserade blanketter såsom Order, Följesedel och Fraktsedel, där fältet Disponibelt lagersaldo är invalt.

Disponibelt lagersaldo visar produktens lagersaldo minus tidigare utskrivna följesedlar, plocksedlar eller fraktsedlar på produkten.

Inventering

Alternativet Lägg till ej disponibelt i utskrivna följesedlar innebär att levererade, men ännu inte fakturerade varor läggs till det inventerade antalet i inventeringsrapporten.

Exempel

Både Följesedel och Plocksedel är valda för disponibelt saldo.

Leveransplanering kommer att visa alla inneliggande order där inte följesedel eller plocksedel tidigare är utskrivna.

Disponibelt lagersaldo på blanketten Order visar produktens lagersaldo minus ingående produkter där följesedel eller plocksedel är utskriven

Delleverans

När någon angiven blankett har skrivits ut på en order med en transaktion som är föremål för delleverans, kommer detta antal att betraktas som levererat.