Att tänka på vid inventering

Winbas hjälp

Inventering
Utskrifter Administration - Inventering

En inventering behöver ofta planeras i förväg. Dels skall eventuella handatorer laddas med inventeringsdata, eller diverse utskrifter som inventeringsunderlag tas fram och delas upp.

Inventeringsunderlaget om det är i pappersform, arbetas med fördel fram genom att använda Excel, där innehåll och uppdelningar är lätt att genomföra.

Det vanligaste misstaget är att fel avslutsdatum för inventeringen anges i samband med utskrift och godkännande av inventeringsrapport. Kontakta i detta fall Winbas support så snart som möjligt för utredning av problemet. Försök att komma tillrätta med misstaget på egen hand kan ofta innebära att situationen förvärras.