Inventering - Skapa inventeringstransaktioner

Winbas hjälp

Inventering

Skapa inventeringstransaktioner

När Inventering öppnas visas först dialogrutan Skapa inventeringstransaktioner förutsatt att inga tidigare inventeringstransaktioner finns registrerade. I dialogen återfinns tre alternativ att välja mellan.

  1. Skapa inga transaktioner väljs när justering av Lagersaldo ska göras på enstaka produkter.

  2. Skapa nolltransaktioner innebär att alla produkter sätts till inventerat antal till noll. Alternativet väljs om merparten av produkterna har inventerats till nollvärde. När inventeringen uppdateras kommer alla produkter som finns i rutinen att få ett inventeringsdatum oavsett om inventerat antal har ändrats från noll eller inte.

  3. Transaktioner med Lagersaldo gör att det nuvarande lagersaldot på produkten att föreslås som inventerat antal. När inventeringen uppdateras kommer alla produkter som finns i rutinen att få ett inventeringsdatum oavsett om inventerat antal är ändrat eller inte.

Om inte lagerplatser används kommer antalet inventeringstransaktioner bli samma som antal produkter i produktregistret, d.v.s. nolltransaktioner eller transaktioner med lagersaldo kommer att skapas av hela sortimentet.

Tidigare inventeringstransaktioner

Om tidigare transaktioner finns i inventering visas inte dialogen Skapa inventeringstransaktioner. För att börja från början och skapa inventeringstransaktioner på nytt, ska rutinen tömmas på tidigare transaktioner. Antingen tar man bort registrerade produkter genom att markera produkt och välja F9 - Ta bort, välj därefter <Ta bort alla> eller uppdateras inventeringen genom utskrift av Inventeringsrapport.

Dialogen Välj lagerplats

Har man valt att använda lagerplatser i Inställningar Produkter kommer dialogrutan Välj lagerplats att visas innan transaktioner med nollvärde eller lagersaldo skapas. Genom att välja en lagerplats kommer inventeringstransaktionen registreras med denna lagerplats. Väljs alla lagerplatser, kommer varje produkt att registreras fler gånger, en gång för varje lagerplats som har en lagertransaktion med t.ex. lagersaldo registrerad.

Fri registrering av lagerplatser

Om inte alternativet Använd befintliga lagerplatser i Inställningar Produkter används kanske inte de lagerplatser som man använder finns registrerade i grundregistret över lagerplatser. I detta fall kan knappen Alla användas för att registrera transaktioner med lagerplatser som har en förändring registrerad.