Kassa - Betalning av faktura i kassa

Winbas hjälp

Kassa

Betalning av faktura görs i kassan av en befintlig faktura när kunden kommer in i butiken med fakturan. Betalning kan då t.ex. göras med kontanta pengar eller med kort, beroende på ordinarie betalningssätt angivna i Inställningar Order - Kassa.

Betalning av faktura i kassa utgör en enklare form av motsvarande Kundinbetalningar med skillnaden att Betalning av faktura enbart hanterar fakturor som betalas direkt i kassan och att dessa betalningstransaktioner (till skillnad från Kundinbetalningar) också ingår i kassarapport och fakturajournal.

Registrera en eller flera fakturor för kassabetalning

Ange kundnummer och / eller fakturanummer

Ange kundens nummer och listan med fakturanummer kommer att visa kundens obetalda fakturor. Alternativt ange istället fakturanummer först och kundens fakturor kommer att listas i skärmlistan med den aktuella fakturan markerad.

Välj en eller flera fakturor i listan

Om den aktuella fakturan inte redan är markerad i skärmlistan (när enbart kund har valts), klicka på den faktura som ska betalas.

Notera att innehållet i skärmlistan vid behov kan förändras med avseende på ingående kolumner och att funktionen delar utseendet med motsvarande Skärmlista för kundinbetalningar.

F7 - Spara

När fakturan visas i skärmlistan, tryck F7 - Spara för att lägga fakturan till betalning. Betaldatum har föreslagits till dagens datum och det betalda beloppet är fakturabeloppet, vid behov gör förändringar t.ex. vid en eventuell delbetalning.

Om flera fakturor ska betalas samtidigt, markera varje faktura i skärmlistan och tryck Spara igen. Fakturor som ligger för betalning i Kassa visas med Status K (Kassa) i skärmlistan.

En eller flera fakturor på samma kund

Av säkerhetsskäl kan enbart fakturor på samma kund betalas samtidigt. När en faktura har registrerats för betalning i kassa på en kund, kommer inte annan kund därefter att kunna väljas.

Om man i detta läge avser att välja en annan kund, måste den tidigare betalningstransaktionen tas bort innan annan kund kan väljas.

Utför betalningen

När de fakturor som ska betalas i kassan har registrerats i första momentet, trycks knappen F12 - Stäng, för att stänga själva registreringen och gå till betalningsförfarandet.

Vid betalningen anges betalningssätt på samma sätt som vid vanlig kontant kassabetalning, möjlighet finns alltså även att betala fakturorna uppdelat på flera betalningssätt, såsom en del på kort och resterande del med kontanta pengar.

F7 - Utför. Efter angivet betalningssätt och mottaget belopp trycks F7 - Utför för att effektuera betalningen av angivna fakturor.

F8 - Avbryt. Om betalningen av någon anledning behöver avbrytas kan man antingen välja att nollställa registrerade fakturor för betalning, eller ändra i den tidigare registreringen.

Utskrift av kassakvitto

Efter utförd betalning kommer kvitto på betalningen baserat på fakturan att skrivas ut enligt designen för kontanta på kvittoskrivaren. Vid t.ex. kortbetalning innehåller då kvittot nödvändiga uppgifter på samma sätt som vid ett vanligt kortköp i kassan.

Den betalda fakturans nummer och betalt belopp skrivs på kvittot i avsnittet där rader annars skrivs. Om flera fakturor betalas samtidigt skrivs deras fakturanummer och summan av det betalda beloppet.

Vid delbetalning eller betalning av flera fakturor skrivs inte de ordinarie summaraderna från fakturan på kvittot utan istället det belopp som har betalats.


Transaktioner efter betalning av faktura visas i den ordinarie Fakturajournalen samt i kassarapporten.

Se även: