Kundinbetalningar - Skärmlistan

Winbas hjälp

Kundinbetalningar

Beskrivning av kolumner i skärmlistan för Kundinbetalningar. Kolumner som är förbockade i figuren avser standardinställningen.

Första kolumnen (L) Ligger för betalning är invald som standard och visar vilka fakturor som ligger för betalning. Fakturor som ligger för betalning markeras då med tecknet ¶ och innebär att fakturan har registrerats som betald eller delbetald men ännu ej uppdaterats.

Alla kolumner vars namn avslutas med SEK avser det omräknade beloppet i fakturans valuta. Beloppet i valutan visas alltid i efterföljande kolumn.

Betal.datum är från början invalt i listan och visar antingen datum från tidigare delbetalning, eller datum angivet för faktura som ligger för betalning. Detta beror alltså om fakturan är registrerad som ligger för betalning eller inte. Kolumnen Del.bet.datum innehåller alltid datum för senaste delbetalning av fakturan och Lig.bet.datum visar datumet för den aktuella betalningen.

Lig.bet.bel och Lig.avdrag och motsvarande belopp i SEK visar betalt belopp och avdrag för faktura som ligger för betalning och avser då enbart betalningstillfället. Detta kan jämföras med standardkolumnen Betalt belopp eller Avdrag som innehåller summan av gjorda betalningar på fakturan.

Tillgängliga kolumner

Följande kolumner är möjliga att välja in skärmlistan med kundinbetalningar:

Kolumn

Innehåll

L

Ligger för betalning (¶).

Kundnummer

Kundens nummer i kundregistret.

Fakturanr

Vårt fakturanummer till kunden.

Fakt.datum

Fakturans fakturadatum.

Förf.datum

Fakturans förfallodatum.

Fakt.bel SEK

Fakturans belopp i systemvalutan (SEK).

Fakt.belopp

Belopp i fakturans valuta.

Momsbel SEK

Momsbelopp i systemvalutan.

Momsbel

Momsbelopp i fakturans valuta.

Nettobel SEK

Belopp före moms i systemvalutan.

Nettobel

Belopp före moms i fakturans valuta.

Öresbel SEK

Öresutjämning i systemvalutan.

Öresbel

Öresutjämning i fakturans valuta.

Bet.sätt

Betalningssätt för kontering av t.ex. Bankgiro eller Plusgiro.

Del.bet.datum

Datum för senaste delbetalning av fakturan.

Lig.bet.datum

Datum för denna betalning.

Betal.datum

Datum för tidigare delbetalning eller datum angivet för faktura som ligger för betalning.

Del.bet.bel SEK

Betalt belopp vid tidigare delbetalning i systemvalutan.

Del.bet.bel

Betalt belopp vid tidigare delbetalning i fakturans valuta.

Del.avdrag SEK

Avdrag vid tidigare delbetalning i systemvalutan.

Del.avdrag

Avdrag vid tidigare delbetalning i fakturans valuta.

Lig.bet.bel SEK

Belopp att betala vid denna betalning i systemvalutan.

Lig.bet.bel

Belopp att betala vid denna betalning i fakturans valuta.

Lig.avdrag SEK

Avdrag vid denna betalning i systemvalutan.

Lig.avdrag

Avdrag vid denna betalning i fakturans valuta.

Betalt bel SEK

Summan av gjorda betalningar av fakturan i systemvalutan.

Betalt belopp

Summan av gjorda betalningar av fakturan i fakturans valuta.

Avdrag SEK

Totala tidigare avdrag i systemvalutan.

Avdrag

Totala tidigare avdrag i fakturans valuta.

Valutakod

Fakturans valuta.

Reg.kurs

Fakturans valutakurs.

Bet.kurs

Valutakurs för senaste delbetalning av fakturan.

Lig.bet.bel.kurs

Valutakurs vid denna betalning.

Valutadiff

Valutadifferens mellan faktura och betalning.

Status

Fakturans statuskod: R - Registrerad, L - Ligger för betalning, D - Delbetald, en del av fakturan har betalats eller B - Betald, hela fakturan är reglerad.

Saldo

Fakturans saldo efter avdrag och betalningar i fakturans valuta.

Kravkod

Fakturans kravstatus vid Krav / kontoutdrag.

Ej krav

Fakturan är bortvald från Krav / kontoutdrag och ingår inte i utskriften.

Räntetrans

Fakturan är föremål för räntefaktura eller ränta läggs till nästa faktura.

Ränta %

Dröjsmålsränta för räntetransaktion.

Autogiro

Fakturan är märkt för betalning via Autogiro.

Säljare

Användare registrerad som säljare på fakturan.

Projekt

Eventuellt projekt registrerat på kundordern.