Kassa - Installation kortbetalningar Aurigakort

Winbas hjälp

Utrustning - Kort
Kortbetalning

Winbas samarbetar med Strålfors Aurigakort som är ett integrerat kortsystem sammanbyggt med Winbas kassarutin. Programvaran från Aurigakort kan antingen ligga på en server eller på terminalen och kommunikationen mot BABS sker med fördel genom bredband, alternativt genom modem.

Följande filer beskriver och installerar Strålfors Aurigakort med anslutning via VPN. Samtliga filer för installation av kortbetalningar distribueras av Winbas AB.

Kontakta alltid Winbas Support vid installation av kortbetalning och samråd vid val av tjänst i samband med kortbetalningar.

Installation och filer

Följande blanketter och filer erhålles efter kontakten med Winbas support:

Kundanmälan för anslutning av säljställe till Strålfors

Kundblankett_winbas.pdf. Blankett för elektronisk korthantering via Strålfors och Winbas.


Manual och filer för ny installation av kortbetalning

Ny_installation.pdf. Manual för ny installation på kassa och server.

Filer i Zip-format för installation på kassaterminal och server.


Manual och filer för installation av VPN-tunnel.

VPN-Instruktion.pdf. Manual för installation av VPN-tunnel.

Filer i Zip-format för installation av VPN för t.ex. Windows 2000 och Windows XP.

Inställningar för VPN återfinns i parameterfilen som distribueras från Winbas AB.


Kontakta Winbas Support för erhållande av butiksfiler.


Kontakta Strålfors kundtjänst 08-4664250 för aktivering av butik och kontroll av första kortköpet.