Kassa - Ångra tidigare köp - Kreditera faktura

Winbas hjälp

Kassa

Funktionen Ångra tidigare köp används när en kassakund ångrar sitt köp och innebär en kreditering av fakturan / kvittot och retur av varan. Funktionen motsvarar den kreditering som även kan göras via Order / faktura - Kopiera - Skapa kredit.

Funktionen innebär alltså ett återköp och en teckenvändning av ingående antal på kvittot som på detta sätt skapar en omvänd kopia av kvittot. Om hela köpet ska krediteras behåller man alla rader efter att funktionen har utförts, annars tas eventuella rader bort som inte är returer, och ej heller ska krediteras.

Kund föreslås från den kund som för tillfället är vald i kassan, normalt kontantkunden. Skärmlistan visas då initialt alla kontantnotor på den aktuella kunden. Om man trycker delete i fältet kundnummer (eller väljer bort alternativet Visa enbart kund), kommer istället alla kontantnotor på alla kunder att visas i listan.

Faktura / kvittonr kan anges manuellt för att ta fram det aktuella kvittot. Alternativt väljs istället kvittot i skärmlistan direkt, då skärmlistan visar de senast gjorda köpen.

Sök produkt gör det också möjligt att begränsa listan med enbart kvitton där sökt produkt ingår.

Använd söklistan för att välja en produkt eller börja skriv in ett produktnummer. Det sökta begreppet kommer då att matcha del av produktnumret i registrerade transaktioner, och aktuella kvitton eller fakturor visas i listan. Detta också beroende på övriga urvalsalternativ i dialogen såsom enbart kontantkund eller kontantnotor.

Dialogens statusrad visar antal matchande
fakturor eller kontantnotor.

Statusraden visar antalet kvitton eller fakturor beroende på alternativen Visa enbart kund och Visa enbart kontantnotor. Om båda alternativet väljs bort kommer listan visa alla befintliga fakturor, vilket i princip innebär att vilken faktura som helst kan krediteras i från kassafunktionen.

Retur till betalkort

Vid en tidigare kortbetalning kan retur ske till ett kort och det krediterade beloppet kan då att föras tillbaka till kortet som tidigare har belastats. Detta sker då efter att själva krediteringen har gjorts och eventuellt förändrats om bara en viss del av köpet ska krediteras, och knappen F7 - Kreditera därefter trycks.

Kunden signerar kvittot vid återköp

Inställningen Kunden signerar kvittot vid återköp skriver ut två extra rader för kundens signatur och telefon vid retur i kassa. Inställningen används när man vill att kunderna ska signera återköp och pengar betalas tillbaka.