Lagervärde

Winbas hjälp

Det finns tre lagervärderingsmodeller att använda för att räkna ut en produkts ákostnad - Inpris, Vägt inpris och Täckningsgrad. Lagervärderingsmodell anges på varje produkt i Produkter. Vid t.ex. registrering av en transaktion i kundorder visas ett TB - täckningsbidrag, samt TG - täckningsgrad grundat på ápris och ákostnad.

Modellen används även vid ett antal rapporter som beräknar lagervärden såsom inventeringsrapport och lagervärdering.

Inpris

Inpris anger lagervärdet på produkten till netto inpris, alltså registrerat inpris efter eventuell rabatt, omräknat till systemvalutan (SEK) och kanske även med ett angivet Inpåslag på produkten.

Vid strukturhantering används alltid lagervärde inpris på en huvudprodukt, det ska alltså alltid vara lagervärde inpris om produkten har strukturnivå 1-8 - och ákostnaden blir då samma som produktens "fasta" inpris.

Vägt inpris

Vägt inpris är ett "genomsnittligt" inpris och systemet registrerar vägt inpris som ákostnad vid orderregistrering samt uppdaterar det aktuella vägda inpriset till ákostnaden vid fakturering (om alternativet Kostnad från produkt är valt på produkt).

Täckningsgrad

Lagervärde täckningsgrad används om inpris är okänt. Systemet räknar ut ákostnad och TB utifrån det angivna utpriset vid orderregistrering samt den angivna täckningsgraden i procent.